Boëthius

Anicius Manlius Torquatus Severinus Boëthius (Rome ca. 480-526) Romeins filosoof en dichter. Hij wist zich de ideeën van Plato en Aristoteles eigen te maken en bracht de klassieke denkvormen en het dialectisch instrumentarium ervan over in de christelijke filosofie van het Westen, waarvan hij als de grondlegger wordt beschouwd. In enkele theologische geschriften wijdde hij tevens zijn aandacht aan de religieuze problematiek. Als gunsteling van Theodorik droeg hij er het zijne toe bij om de ruwe zeden van de Oost-Goten onder invloed van de Romeinse beschaving te verzachten. Hij werd later gevangengenomen en ter dood gebracht.

Met zijn werk De consolatione philosophiae, dat hij tijdens zijn gevangenschap schreef, verwierf hij een grote bekendheid: dwars door assimilaties, imitaties en allegorieën heen voert de oorspronkelijke geest van Boëthius de boventoon; het proza wisselt af met poëzie in verscheidene metra. Van groot belang voor de cultuurgeschiedenis zijn eveneens zijn handboeken over de vier hoge kunsten van het quadrivium: rekenkunde, muziek, meetkunde en sterrenkunde, evenals zijn omwerkingen en samenvattingen van het oeuvre van Aristoteles, Cicero en Porphyrius.Lijst van Auteurs