Calcidius

Calcidius, christelijk neo-platonicus die in het begin van de 5e eeuw nC Plato's dialoog Timaeus in het latijn vertaalde en van een commentaar voorzag, waarin hij gebruik maakte van de geschriften van Porphyrius, maar ook van later verloren gegane werken van Numenius, Adrastus van Aphrodisias en Origenes. Calcidius' werk was een van de hoofdbronnen voor de middeleeuwse kennis der kosmologie.


Lit. Uitg.: J. H. Waszink, Timaeus a Calcidio translatus commentarioque instructus (Plato latinus 4, Leiden 1952). Id., Studien zum Timaioskommentar des C. 1 (ib. 1964). J. van Winden, C. on Matter. His Doctrine and Sources. A Chapter in the History of Platonism (ib. 1959). J. den Boeft; C. on Fate. His doctrine and sources (Leiden 1970). Id., C: on Demons (Commentarius Ch. 127-136) (ib. 1977). [Nuchelmans]Lijst van Auteurs