Cassius Dionysius

Cassius Dionysius van Utica vertaalde en bewerkte ca. 90 vC het omvangrijke werk van de Carthager Mago over de landbouw in het grieks. Deze bewerking, waarvan slechts enkele fragmenten over zijn, stond in de oudheid in groot aanzien en werd benut door Varro, Vergilius, Plinius maior en vele anderen. C. schreef ook een - verloren gegaan - werk over het snijden van wortels voor geneeskundige doeleinden (Ῥυζοτομικά), dat o.a. door Plinius maior als bron gebruikt is.


Lit. Fragmenten bij R. Reitzenstein, De scriptorum rei rusticae qui intercedunt inter Catonem et Columellam libris deperditis (Diss. Berlin 1884). - M. Wellmann (PRE 3, 1722). GRL 1, 241v.Lijst van Auteurs