Lucius Cassius Hemina

Lucius Cassius Hemina, geschiedschrijver uit het midden der 2e eeuw vC. Hij schreef Annales in minstens vier boeken, waarin de romeinse geschiedenis werd behandeld vanaf Aeneas tot aan of tot en met de derde punische oorlog. Het werk, waarvan een veertigtal fragmenten bewaard zijn, heeft geen noemenswaardige invloed gehad op latere historici.


Lit. Uitgave der fragmenten: H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquiae 1² (Leipzig 1914) 98-111. - C. Cichorius (PRE 3, 1723-1725).Lijst van Auteurs