Censorinus

Censorinus, latijns grammaticus uit de 3e eeuw nC. Verloren gegaan is zijn werk De accentibus, bewaard gebleven is zijn De die natali volumen illustre, in 238 geschreven ter gelegenheid van de 49e geboortedag van de rijke en aanzienlijke Quintus Caerellius. Hierin handelt C. over de oorsprong van het menselijk geslacht, over geboorte en dood, de invloed van sterren en muziek, over de tijd en de indelingen daarvan. Hij pronkt graag met zijn geleerdheid, maar schrijft niettemin levendig en leesbaar.

Zijn voornaamste bronnen zijn Varro en Suetonius. In de handschriften (het voornaamste is een codex Coloniensis uit de 7e eeuw) ontbreekt het eind van Censorinus' geschrift en volgt een ander van zeer gevarieerde inhoud, waarvan het begin is verdwenen; kennelijk waren uit de archetypus reeds enige pagina's verloren gegaan. De auteur van dit Fragmentum Censorini genaamde werk, waarvan o.a. het oudste ons bekende traktaat over latijnse metriek deel uitmaakt, is onbekend.


Lit. Editio princeps: L. Camion (Paris 1583). Moderne edities o.a. van O. Jahn, Censorini de die natali liber (Berlin 1845 = Amsterdam 1964). F. Hultsch, Censorini de die natali liber (Leipzig 1867). K. Sallmann, Censorini De die natali liber (Leipzig 1983). - G. Wissowa (PRE 3, 1908-1910). GRL 3, 219-222. - F. Franceschi, Censorino e Varrone (Aevum 28, 1954, 393-418). [Diercks]Lijst van Auteurs