Charisius

Flavius Sosipater Charisius, uit Africa afkomstige romeinse grammaticus, die in de 4e eeuw nC een uitvoerige Ars grammatica in vijf boeken samenstelde, waarvan het grootste deel bewaard is gebleven (van boek I ontbreekt de inleiding, IV vertoont enkele, V vele lacunes). De waarde van het werk van C. is vooral gelegen in het feit dat hij veel citeert uit oudere grammatici (Remmius Palaemon, Iulius Romanus, Cominianus) en dichters (Ennius, Lucilius, Cato). Het belangrijkste handschrift is Codex Neapolitanus IV A 8 uit ca. 700.


Lit. Uitgaven: H. Keil, Grammatici Latini 1 (Leipzig 1855) 1-296; 534-565. K. Barwick, Charisii Artis grammaticae libri V (ib. 1964). - G. Goetz (PRE 3, 2147-2149). K. Barwick, Remmius Palaemon und die römische ars grammatica (Philologus, Suppl. 15, 2, 1922). [Nuchelmans]Lijst van Auteurs