Volcacius Sedigitus

Volcacius (soms ook geschreven als Volcatius) Sedigitus (ca. 100 vC), auteur van een literair-historisch geschrift met de titel De poetis, waarin blijkens een bij Gellius (Noctes Atticae 15, 24) overgeleverd fragment van 13 iambische senarii in ieder geval de vraag werd behandeld wie in Rome de tien belangrijkste vertegenwoordigers waren van de fabula palliata, terwijl bovendien hun onderlinge rangorde werd vastgesteld. In deze lijst, waarvoor naar het zich laat aanzien de mate van de vis comica in het werk van de betreffende dichters als criterium werd gehanteerd, was de volgorde aldus: Caecilius, Plautus, Naevius, Licinius, Atilius, Terentius, Turpilius, Trabea, Luscius en Ennius.
Voorts bevatte dit geschrift waarschijnlijk - indien men afgaat op desbetreffende mededelingen in Suetonius' (en Donatus') Vita Terentii - nog biografische bijzonderheden over de comici (zoals over de dood van Terentius), over het echtheidsvraagstuk van hun stukken (met name het aandeel van Scipio in de stukken van Terentius) en over de rangorde van de zes komedies van Terentius. Het geschrift van V. - wiens naam in een der fragmenten in genoemde Vita is overgeleverd als Vallegius - vertoont gezien de behandelde thematiek een sterke gelijkenis met het waarschijnlijk contemporaine literairhistorische gedicht in trocheïsche septenarii van Porcius Licinus.


Lit. Uitgave van de fragmenten in W. Morel/C. Büchner, Fragmenta Poetarum Latinorum Epicorum et Lyricorum praeter Ennium et Lucilium (Leipzig 1982) 59-61. H. Funaioli, Grammaticae Romanae Fragmenta 1 Leipzig 1907) 82-84. - M. Schuster (PRE 9A 742-754). GRL 1, 165v. - H. Bardon, La littérature latine inconnue 1 (Paris 1952) 128-130. [Brouwers]Lijst van Auteurs