Spolia opima

Spolia opima noemden de Romeinen de veldheersbuit die door een romeins bevelhebber in een gevecht van man tegen man op een vijandelijk legeraanvoerder behaald was en naderhand aan een godheid geofferd werd. Overeenkomstig de rang van de overwinnaar onderscheidde men prima, secunda en tertia s.o., die resp. aan Iupiter Feretrius, Mars en Quirinus werden geofferd, waarbij de bijbehorende offerdieren telkens verschilden. De geschiedenis kent slechts drie voorbeelden van prima s.o., die als de eigenlijke s.o. worden beschouwd. Het gebruik zou door Romulus zijn ingesteld, die ook de tempel voor Iuppiter bouwde. Bij zijn overwinning op Tolumnius (428 vC) zou Aulus Cornelius Cossus de tweede veroverd hebben. De derde overwinnaar was Marcus Claudius Marcellus, die de Galliër Viridomarus versloeg (222 vC).


Lit. F. Lammert (PRE 3A, 1845v). - A. J. Janssen, Het antieke tropaion (Ledeberg/Gent 1957) 13, 96. K. Latte, Römische Religionsgeschichte (München 1960) 204v. F. Deichmann, Die Spolien in der spatantiken Architektur (ib. 1975). [A. J. Janssen]


Register