Triens

(1) Romeinse munt ter waarde van 1/3 as, in onbruik geraakt ca. 70 nC. Sinds de 4e eeuw nC heette het gouden muntje ter waarde van 1/3 solidus t. Deze laatste t. woog ca. 1,52 gram.

munt
Aes Grave Triens (84 g) uit ca 230 vC; links Minerva met helm op; rechts voorsteven van schip

(2) T. was ook de romeinse gewichtsaanduiding voor het derde deel van een libra, d.w.z. vier unciae (= ca. 109,15 gram). [Nuchelmans]


Register