Lustrum

Lustrum heette het plechtige zoen- en reinigingsoffer dat door een van de beide romeinse censoren na het vervullen van hun diverse taken aan Mars werd gebracht. Dit offer bestond uit een varken, een schaap en een stier (suoveraurilia). Deze werden, alvorens te worden geslacht, driemaal rond het op het Marsveld verzamelde volk geleid, dat daardoor gereinigd werd en zich bescherming wilde verzekeren voor de volgende vijf jaar. Na het offer werd het volk door de censor naar de stad teruggevoerd. De gehele plechtigheid heette lustratio. Soortgelijke lustrationes werden ook bij andere gelegenheden gehouden, bv. van leger of vloot voor de aanvang van belangrijke acties en bij het landelijke Ambarvalia-feest. Omdat het lustrum van de censoren om de vijf jaar plaats had, kreeg het woord metonymisch ook de betekenis van een periode van vijf jaar.


Lit. F. Boehm (PRE 13, 2029-2039). H. Berve (PRE 13, 2040-2059). [Nuchelmans]


Register