Februarius, een Maand van Zuivering

Net zoals Januari zat Februari oorspronkelijk niet in de vroege Romeinse kalender.
Een geit is gewijd aan Faunus. Bij de zuiveringsriten hoorden offers van geiten aan Faunus.

  • Later werd het bloed afgeveegd met wol die gedrenkt was in melk; daarna eiste het ritueel dat de twee jonge mannen lachten.
  • Na het offerfeest kleedden zich zich spiernaakt uit en deden een &#n34;leeuwehuid&#n34; aan d.m.v. de huiden van de geofferde geiten.
  • Met deze huiden aan renden zij om de wallen van de oude Palatijnse gemeenschap, terwijl zij sloegen en snauwden naar iedereen die in hun buurt kwam, vooral vrouwen: een gedrag waarvan men dacht dat die vruchtbaarheid bracht, zelfs aan onvruchtbare vrouwen, en een veilige bevalling.
  • De riemen van geitevel heetten februa, zuiveraars, afgeleid van februo, zuiveren, en de dag van zuivering.
  • Het Lupercaliafeest werd tot in de Christelijke tijd gevierd. Er wordt verteld dat Paus Gelasius I het Feest van de Zuivering van de Maagd Maria invoerde, Candlemas genoemd in 494 A.D., om ee teggenwicht te geven aan de excessen van de heidense viering van de Lupercalia.
  • De Saksen noemden de maand Februari Sol-monath om de terugkerende kracht van de zon aan te geven.

Romeinse vrouwen hadden de hoop dat de februa hen vruchtbaar zou maken.Hierop drukken brengt u de kalenderelementen met aanvullende informatie over kalenders.Hierop klikken brengt u de maand Februarius.
Terug naar Rome