Veleda


Veleda, gezaghebbende germaanse zieneres uit de stam der Bructeri, ten tijde van keizer Vespasianus (69-79). Na de door haar voorspelde verovering van het romeinse kamp Vetera door de opstandige Bataven (voorjaar 70 nC; Civilis), zonden dezen de gevangen genomen commandant van het 15e legioen, Munius Lupercus, met andere geschenken naar V. Toen de Germanen van de bewoners van Colonia Agrippinensium (Keulen) eisten dat zij de muren van de stad zouden slechten en de bij hen aanwezige Romeinen doden, kozen de Agrippinenses Iulius Civilis en V. als bemiddelaars, met het gevolg dat de eisen werden getemperd. In een volgende fase van de opstand speelde V. zelfs een rol bij onderhandelingen tussen de romeinse veldheer Petilius Cerealis en Civilis. In de jaren na de opstand verbleef V. in Rome of elders in Italië; of zij daar gevangen zat dan wel asiel genoot, is niet duidelijk.


Lit. G. Walser (PRE 8A, 617-621). [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen