Ancus Marcius

Ancus Marcius, 4e koning van Rome, volgens de overlevering van 640-616. Evenals zijn grootvader Numa Pompilius was hij een zeer godsdienstig en vredelievend man. Hij onderwierp enkele latijnse stammen en wees aan een deel van hen de Aventijn als woonplaats toe, waar ze de oorsprong van de plebs gevormd zouden hebben. Voorts voegde hij de Ianiculus bij de stad en liet de Pons sublicius bouwen. Gefantaseerde portretten van A. komen voor op romeinse munten uit 87 en 60 vC.


Lit. Livius 1, 32-34. [Nuchelmans]

Lijst van Namen