Tullus Hostilius

Tullus Hostilius was volgens de overlevering de derde koning van Rome (ca. 673-642 vC). Hij veroverde en verwoestte na een voorafgaand gevecht tussen de Curiatii en de Horatii, Alba Longa, waarna zijn ingezetenen bij de romeinse burgerij werden ingelijfd en Rome de leiding verwierf in de latijnse bond (Latijnen). T.H. representeert ook de oudromeinse stamtribus der Luceres: Op het comitium te Rome bouwde hij de Curia Hostilia. Zijn bovenstaande gegevens historisch aanvaardbaar, onzeker zijn de hem toegeschreven wetten, staatkundige regelingen en openbare werken, die als historische fantasie worden beschouwd. Als straf voor zijn trots zou T. H. door Iuppiter met de bliksem gedood zijn.


Lit. Livius 1, 22-31.Dionysius van Halicarnassus 3, 1-35.- K. Glaser (PRE 7A, 1340-1343). M.Floriani Squarciapino (EAA 7,1030).E. Mensching, T.H., Alba Longa und Cluilius. Zu Livius I, 22f. und anderen (Philologus 110,1966, 102-118). [A.J.Janssen]

Lijst van Namen