Vrouwen uit de romeinse keizertijd


Acte slavin, geliefde van keizer Nero
Aemilia dochter van Marcus Aemilius Scaurus, politicus ong.20 nC
Vipsania Agrippina vrouw van keizer Tiberius (33 vC - 20 nC)
Agrippina Maior vrouw van Germanicus (15 vC - 33 nC)
Agrippina Minor moeder van Nero (15 - 59 nC)
Anastasiahalf-zuster van Constantijn I (4e eeuw nC)
Antonia maior dochter v.d.drieman Marcus Antonius (geb.39 vC)
Antonia dochter v.d.drieman Marcus Antonius en vrouw v.Drusus (36 vC - 37 nC)
Basilina moeder van keizer Iulianus Apostata (ca 330 nC)
Bernikedochter van Herodes de Grote (1e eeuw nC)
Boudicca Britse koningin, opstandelinge tegen de Romeinen (ca. 60 nC)
Cleopatra farao van Egypte 1e eeuw v.C.
Constantia romeins keizerin, dochter v.Constantius I Chlorus (gest.327)
Constantina dochter v.Constantijn I (4e eeuw nC)
Domitia Longina dochter van Domitius Corbulo, vrouw v.keizer Domitianus
Flavia Domitilla vrouw v.Vespasianus (gest.ca.68 nC)
Domnica vrouw van keizer Valens (4e eeuw nC)
Drusilla joodse echtgenote v.d.romeinse landvoogd Felix
Eudocia romeinse keizerin (401 - 461)
Eudoxia 1. vrouw v.keizer Arcadius 2. vrouw v.keizer Valentinianus III
Eutropia dochter van Constantius I (4e eeuw nC)
Fausta romeinse keizerin (ca.295-326)
Faustina 1. 'maior', vrouw v.romeinse keizer Antoninus Pius
2. 'minor', vrouw v.romeinse Marcus Aurelius
Faustina 2e vrouw van Constantius Chlorus (360-361 nC)
Flacillavrouw van de romeinse keizer Theodosius de Grote
Galla Placidia westromeinse keizerin (421 - 450)
Helena koningin van Adiabene (ca. 40 nC)
Helena romeinse keizerin (255-330)
Helena romeinse keizerin (ca. 355 nC)
Justa Grata Honoria romeinse Augusta (416 - 455)
Iuliaenige dochter van keizer Augustus en Scribonia
Iulia maior dochter van Augustus
Iulia minor kleindochter van Augustus
Iulia Domna tweede vrouw vam Septimius Severus
Iulia Flavia dochter van keizer Titus
Iulia Maesa zuster van Iulia Domna, grootmoeder van Heliogabalus
Iulia Mamaea dochter van Iulia Maesa, moeder van Alexander Severus
Iulia Livilla dochter van Germanicus en Agrippina maior
Iulia Soaemias dochter van Iulia Maesa, moeder van Heliogabalus
Livia Drusilla moeder van keizer Tiberius en later vrouw van Augustus (58 vC-29 nC
Livilla roepnaam van Claudia Livia Iulia, dochter v.Drusus maior en Antonia minor
Lollia Paulina vrouw van keizer Caligula (38 nC)
Marcia Furnilla 2e vrouw van keizer Titus (ca. 65 nC)
Ulpia Marciana zuster van keizer Trajanus (ca. 50-112 nC)
Mindia Matidia schoonzuster van keizer Hadrianus (ca. 100 nC)
Salonia Matidia familielid van keizer Trajanus (ca. 69-119 nC)
Messalina 1. 3e vrouw van keizer Claudius
2. 3e vrouw van keizer Nero (Statilia Messalina)
Octavia halfzuster v.Augustus 1e eeuw v.C.
Octavia volle zuster v.Augustus 1e eeuw v.C.
Munatia Plancina vrouw v.Piso, ervan verdacht Germanicus vergiftigd te hebben
Pompeia Plotina vrouw van keizer Trajanus
Poppaea Sabina 2e vrouw van keizer Nero
Prisca vrouw van keizer Domitianus (ca. 300 nC)
Vibia Sabina vrouw van keizer Hadrianus
Theodora vrouw van Constantius I (3e eeuw nC)
Valeria dochter van keizer Diocletianus
Veleda gezaghebbende germaanse zieneres (ca. 75 nC)
Vibia 1. vrouw van keizer Hadrianus
2. haar zuster

Hoofdpagina