Lijst van artikelen: S

RlijstT

Saalburgmoderne naam van een romeins castellum aan de limes in Duitsland
Saba1. land der Sabeeën 2. Sjeba
Sabaziusthraco-phrygische godheid van de vruchtbaarheid
Sabbatzevende dag v.d.week bij de joden
Sabbatjaarinstelling in Israël waarbij het 7e jaar als rustjaar voor akkergrond gold
Sabeeënbelangrijk volk in Zuid-Arabië
Sabelliitalische volksstammen in Midden-Italië
Sabellianismeleer die de Drieeenheid als verschillende verschijningsvormen zag
Sabijnen (uitgebreid)middenitalische volksstam bij Rome
Sabijnenverhaal over Sabijnen
Vibia Sabinavrouw van keizer Hadrianus
Poppaea Sabinavrouw van keizer Nero
Sabinus1. bisschop van Heraclea 2. bisschop van Placentia
Sabinus Massuriusjurist (eerste helft 1e eeuw nC)
Sabiszijrivier van de Maas (Sambre)
Sabrathanoordafrikaanse stad
Sacadasgriekse dichter en componist (6e eeuw vC)
Mons Saceraan Iuppiter gewijde heuvel nabij Rome
Sacerdosgrammaticus (tweede helft 3e eeuw nC)
Sacramentum1. gedeponeerde som geld 2. krijgseed
Sacra Viaheilige weg over het Forum
Sacroviraanzienlijk lid van de gallische stam Haedui
Sadduceeënpolitiek-religieuze partij in Israël
Sadyattestwee koningen van Lydië
Saeptaomheinde ruimte op Forum van Rome
Safagebergte ten zuidoosten van Damascus in Syrië
Saguntumiberische, later romeinse stad op de oostkust van Spanje (Sagunto)
Sahurefarao v.d.5e dynastie (ca. 2480 vC)
Saïsstad in de Nijldelta
Sakçagözüwaterrijk dorp in N.Anatolië
Sakenverzamelnaam voor een aantal iraanse stammen
Sakkaranecropool van Memphis in Egypte
Salastad in N-Afrika
Salamancakeltische stad in Z.Spanje
Salamiseiland bij Athene
Salamisstad op Cyprus
Salaria Viazoutweg in Italië
Salassikeltische volksstam in het noordwesten van Italië
Saldaestad in N-Afrika
Salemstad in Palestina
Salernumstad in Campanië (Salerno)
Salii2 romeinse priestercolleges
Marcus Livius Salinatorromeinse politicus t.t.v. de 2e Punische oorlog (254-ca 200 vC)
Sallum2 koningen van Israël
Sallustiusgeschiedschrijver (1e eeuw vC)
Salluviikelto-ligurische volksstam ten noorden van de griekse kolonie Massilia
Salmanassar5 koningen van Assyrië (tussen 1273 en 722 vC)
Salmoneuszoon van Aeolus en Enarete, wilde Zeus zijn
Salmydessuskuststreek en stad aan de westkust v.d. Zwarte Zee
Salome1. zuster v.Herodes de Grote
2. dochter v.Herodes Philippus en Herodias 2. vrouw v.Zebedeës
Salomokoning van Israël en Juda (970-931)
Salonaehoofdstad v.d.romeinse provincie Illyricum (Solin-Split)
Salpinxgrieks blaasinstrument
Salusromeinse personificatie v.h.welzijn
Salvianuschristelijk schrijver (400-470 nC)
Salvidienus Rufus romeins ridder en jeugdvriend van Augustus
Salviusromeinse gens o.a. keizer Otho
Salviusberoemde rechtsgeleerde (100-ca. 170 nC
Sam'alstadstaat in het zuiden van Anatolië
Samariahoofdstad van Israël
Samaritanenmensen die na 721 vC in de steden van Samaria gevestigd werden i.p.v.de oorspronkelijke bewoners
Samarobrivabelangrijkste nederzetting v.d.gallische stam der Ambiani (N.Frankrijk) (Amiens)
Samarrastad in het oude Mesopotamië
Samasbabylonische zonnegod
Samassukumkoning van Babylonië (668-648 vC)
Same/Cephalleniagrieks eiland voor de kust van W.Griekenland (Kefallinia)
Samestad op het eiland Cephanneia
Samgareen van de richters van Israël
Samnieten(Σαυνῖται), bewoners van Samnium
Samnitische Oorlogdeze vond plaats tussen 327 en 290
Samniumlandstreek in het noorden van Zuid-Italië
Samoseiland voor de westkust van Klein-Azië
Samosatahoofdstad van de landstreek Commagene in Klein-Azië (Samsat)
Samothraceeiland in het noordoosten van de Aegeïsche Zee
Samsi-Adadnaam van 5 koningen van Assyrië (4e eeuw vC)
Samsonrichter in Israël
Samsuditanalaatste koning v.d.dynastie van Hammaurapi v.Babylon
Samuelberoemde richter (b)
Samuelbijbelboeken
Sanballat 3 perzische stadhouders van Samaria (5e - 4e eeuw vC)
Sandrocottuskoning v.groot rijk in India (4e eeuw vC)
Sangariusbelangrijkste rivier in het noordwesten van Klein-Azië
Sanhedrinhoogste bestuurscollege van het joodse volk
Sanheribkoning v.Assyrië (705-681 vC)
Sapor 3 perzische koningen (3e - 4e eeuw nC)
Sapphoberoemde griekse dichteres (ca. 612 vC - gestorven na ca.560
Sarapisgraeco-egyptische god
Sarcofaagstenen lijkkist
Sardeshoofdstad van Lydië (Klein-Azië)
Sardicahoofdstad in het huidige Bulgarije (Sofia)
Sardiniëgroot eiland in de Tyrrheense Zee
Sareptastad in Phenicië
Sargon1. koning v.Akkad (ca. 2300 vC); 2. 2 koningen v.Assyrië: II (722-705 vC)
Sarkalisarrikoning v.Akkad
Sarmatennomadenvolk in het gebied tussen de Zee van Azov en de Caucasus
Sarmizeget(h)usasteden in Dacia
Saronische Golfzeeboezem tussen Attica en Argolis
Sarpedonzoon v.Zeus en Laodamia, vocht in de Trojaanse oorlog
Sassanidendynastie die over Perzië regeerde (224-642 nC)
Satalastad in het oosten van Turkije
Satannaam voor een tegenstander bij de joden
Satireproza of poëzie met een spottend karakter
Sator arepobekend letterkwadraat
Satraaptitel v.stadhouders in het Perzisch rijk
Satricumstad van de Volsci in Latium
Saturnaliaoud romeins feest
L. Appuleius Saturninusrevolutionair romeins democraat (ca. 100 vC)
Gaius Sentius Saturninus romeins politicus en vriend van Tiberius (1e eeuw vC/nC)
Lucius Antonius Saturninusromeins politicus en tegenkeizer van Domitianus (1e eeuw nC)
Saturniusoude inheemse versmaat
Saturnusoude Italische landbouwgod, Cronus
Satyrgriekse vegetatiedemonen
Satyrspeltoneelstuk met burleske of triviale inhoud
Satyrus van Callatis Ponticaperipatetisch geleerde (eind 3e eeuw vC)
Satyrusarts in Pergamum (2e eeuw nC)
Satyrusbouwmeester v.h.Mausoleum te Halicarnassus
Satyrusepigrammendichter (1e eeuw vC)
Saulkoning van Israël en Juda (1029-1005)
Sauskahurritische moedergodin
Savariastad in Pannonia
Saxonesgermaanse volksstam in Duitsland (Saksen)
Scaevolaromeins cognomen van de beroemde familie Mucius
Scaldisrivier in Gallia Belgica (Schelde)
Scamanderrivier in Troas in Klein-Azië
Scarabeeegyptische mestkever, vereenzelvigd met oergod Atum
Scaurus romeins cognomen van de beroemde familie Aemilia
Scepticismewijsgerige stroming die alle zekerheid in twijfel trekt (360 vC - 200 nC)
Scheidingsbriefin Israël document dat aan een verstoten vrouw moest worden meegegeven
Schelfzeeoude naam voor de Rode Zee
Scherialegendarisch eiland van de Phaeaken
Schijndeurraamwerk van deuren in nis in egyptische mastaba
Schikgodinnengodinnen die het memselijke lot bepalen
Schildscutum: schild van een romeins soldaat
Schilderstijlen4 Pompejaanse schilderstijlen
SchismaScheuring in de kerk
Scholiaverklarende aantekeningen bij een tekst
Schoolverhaal over romeinse school
Schrifttheorie en geschiedenis
Sciathusgrieks eiland in Aegeïsche Zee
Lucius Cornelius Scipio Asiaticus broer van Africanus maior, consul 190 v.C.
Lucius Cornelius Scipio zoon van vorige, consul 259 v.C.
Lucius Cornelius Scipio2e zoon van Africanus Maior, praetor 174 v.C.
Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantinusgeneraal in 2e eeuw v.C.
Publius Cornelius Scipio Africanus maior beroemd veldheer 235-183 v.C.
Publius Cornelius Scipio Nasica Corculumpoliticus en generaal 2e eeuw v.C.
Publius Cornelius Scipio Nasica zoon van Calvus, consul 191 v.C.
Publius Cornelius Scipio broer van vorige, consul 218 v.C.
Publius Cornelius Scipiozoon van Africanus maior, augur 180 v.C.
Scironrover die de kustweg van Athene naar Megara onveilig maakteup
Scirophoriontwaalfde maand van het Attische jaar
Scodrastad in Illyricum (Shkoder-Skutari)
Scoliumsoortnaam voor bepaalde attische liedjes
ScopasBeroemd grieks beeldhouwer (4e eeuw vC)
Scriboniazuster van Lucius Scribonius Libo (1e eeuw vC)
Scriboniusromeinse plejische gens
Scupiillyrische nederzetting (Skopije)
Scutumromeinse schild
Scylaxgriekse ontdekkingsreiziger en geograaf (6e/5e eeuw vC)
Scyllazeemonster, dochter van de zeegod Phorcys, in de straat v.Messina
Scyllalegendarische dochter v.koning Nisus van Megara
Scymnusgriekse geograaf (2e eeuw vC)
Scyllazeemonster, dochter van de zeegod Phorcys, in de straat v.Messina
Scyrusgrieks eiland in Aegeïsche Zee
Scythengroep nomadenstammen in Oekraïne
Scythopolisstad in Palestina
Sebasteastad in het oosten van Turkije
Sebastianuschristelijke martelaar (3e eeu nC)
Sebennytusstad in de Nijldelta
Secessiomassale uittocht v.d.romeinse plebs
Sechmetegyptische godin met leeuwekop
Sed-feestjubileum v.d.egyptische koning
Sedekialaatste koning van Juda (597-587)
Volcacius Sedigitusauteur v.e.literair-historisch geschrift (ca. 100 vC)
Seduliuschristelijk latijns auteur (eerste helft 5e eeuw)
Sefanjakleine profeet en bijbelboek
Segestastad op West-Sicilië
Segoviastad op Hispania
Segusiostadje in N.W.Italië (Susa)
Seianusberucht gardeprefect onder keizer Tiberius
Seïrgebergte ten zuiden v.d. Dode Zee
Sekenenre-Taavoorlaatste farao v.d.17e dynastie
Sela1. tussenspel (b) 2. stad in Edom
Selene (kort)griekse maangodin
Selenegriekse maangodin
Seleucia aan de Tigrisstad bij Babylon
Seleucia in Ciliciëstad aan zuidkust van Turkije (Silifke)
Seleucia Pieriahavenstad van Antiochië in syrië
Seleucidendynastie v.Seleucus I en zijn afstammelingen in Syrië(312-64 vC)
Seleucus Ikoning v.Syrië (312-287)
Seleucus IIkoning v.Syrië (246-225)
Seleucus IIIkoning v.Syrië (225-223)
Seleucus IVkoning v.Syrië (186-175)
Seleucus Vkoning v.Syrië (125-125)
Seleucus VIkoning v.Syrië (96-95)
Seleucus v.Seleuciababylonische astronoom (1e helft 2e eeuw nC)
Selinusmeest westelijke griekse stad op de zuidkust van Sicilië
Selketegyptische godin met gedaante v.schorpioen
Sellaromeinse zetel
Semeen v.d. 3 zonen van Noach (b)
Semele (kort)thebaanse prinses, dochter v.koning Cadmus en Harmonia, moeder v.Dionysus
Semelethebaanse prinses
Semiarianismeleer die God de Zoon als 'overeenkomstig wezen' benadrukken
Semietenvolkeren die Semitische spreken
Semipelagianismeleer die rol van menselijke wil benadrukt
Semiramisgriekse naam van de assyrische koningin Sammuramat (ca.810 vC)
Semitische talentalen van volken in het Midden-Oosten
Semneegyptische vesting aan de Nijl
Semonidesiambograaf (tweede helft 7e eeuw vC)
Semproniadochter v.Ti.Sempronius Gracchus en vrouw v.Scipio Aemilianus
Sempronius romeinse plebejische gens o.a.Aselliones, Blaesi, Gracchi, longi en Tuditani
Sempronius Asellioromeins geschiedschrijver (2e eeuw vC)
Gaius Sempronius Gracchus politicus 154-121 v.C.
Tiberius Sempronius Gracchus volkstribuun tot 131 v.C.
Tiberius Sempronius Longus tegenstander van Hannibal in 218 v.C.
Senaathoogste college van staat in Rome
Senarius6-voetig romeinse metrum in de comedie
Senatus consultumsenaatsbesluit
Seneca pater (rhetor)auteur (55 vC-ca. 40 nC)
Senecastoïsch filosoof en auteur (4-65 nC)
Sengerliruïneheuvel van Zincirli (Sam'al)
Senonestwee gallische stammen
Sentinumoude stad in Umbrië
Septimius Serenuseen der poetae novelli (begin 2e eeuw nC)
Septimius Severusromeins keizer (193 - 211)
Septuagintagriekse vertaling v.h.Oude Testament
Sequanarivier in Frankrijk (Seine)
Sequanigallische stam in Oost-Frankrijk
Vibius Sequesterromeinse auteur
Serâbît el-Châdimbelangrijke archeologische vindplaats in de Sinaï
Serafengel met 6 vleugels die voor de troon van God staat
Serapeumelke tempel v.d.god Sarapis
Serapion van Alexandriëgriekse arts (2e eeuw vC)
Serapion van Antiochiëgriekse wiskundige, geograaf en astronoom (2e eeuw vC)
Serapionmonnik en bisschop van Thmuis (4e eeuw nC)
Serdicahoofdstad in het huidige Bulgarije (Sofia)
Serenusnaam van 3 romeinse auteurs en 1 grieks wiskundige
Seresgriekse en latijnse naam voor Chinezen
Sergiuspatricische romeinse gens
Sericagriekse en latijnse naam voor China
Seriphusgrieks eiland in het Aegeïsche Zee
Sertoriusromeins veldheer en leider v.e.tegenregering (122-72 vC)
Serugzoon van Reu en vader van Nachor (b)
Serviliavrouwelijke leden van de gens Servilia
Serviliusoude uit Alba Longa afkomstige romeinse gens
Cn. Servilius Caepioconsul 213
Cn. Servilius Caepioconsul 169
Cn. Servilius Caepioconsul 141
Q. Servilius Caepioconsul 140
Q. Servilius Caepioconsul 106
Q. Servilius Caepioromeins politicus (ca. 100 vC)
Q. Servilius Caepiohalfbroer van Cato Uticensis (1e eeuw vC)
Q. Servilius Caepio Brutuspoliticus (1e eeuw vC)
Servius Tullius 6e koning van Rome 578-535 v.C.
Servius Tullius (uitgebreid)
Serviusgrammaticus en Vergilius-commentator (4e eeuw nC)
Sesjategyptische godin v.d.schrijfkunst
Sesostris Ifarao, zoon v.Amenemhet I (1971-1926 vC)
Sesostris IIfarao, zoon v.Amenemhet II (1897-1879 vC)
Sesostris IIIfarao, zoon v.Sesostris II (1878-1843 vC)
Sestertiusromeinse munt
Sestiusromeinse gens o.a. Publius Sestius (1e eeuw vC)
Sestusgriekse havenstad aan de Hellespont
Setzoon van Adam (b)
Sethegyptische god met dierenkop
Setne-romandemotisch toververhaal
Seti Ifarao, als Ramses I stichter v.e.nieuwe dynastie (1305-1290 vC)
Seti IIfarao, zoon van Mernptah
Severianusbisschop v.d.syrische havenstad Gabala (ca. 400 nC)
Alexander Severusromeins keizer (222 - 235)
Libius Severusromeins keizer (461 - 465)
Sextiusplebejische romeinse gens
Sextus Aelius Paetus Catusrechtsgeleerde en politicus (2e eeuw vC)
Sextus Empiricusarts en wijsgeer (tweede helft 2e eeuw nC)
Sextus Pompeius Festusepitomator v.De verborum significatu v.Verrius Flaccus (einde 2e eeuw nC)
Sextus Pompeius jongste zoon Pompeius Magnus, tegenstander van Caesar, tot 36 v.C.
Sextus Pomponiusjurist (2e eeuw nC)
Sextussamensteller van een collectie van 451 griekse zinspreuken
Sfinx1. beeld v.e.leeuw met het hoofd v.e.koning
2. vrouwelijk monster met vreugels en leeuwenlijf
Sfire (Sefire)ruïne in Noord-Syrië
Sialk (Tepe)2 terpen en grafvelden in Iran
Sibyllezieneres
Sibyllijnse boekenoudromeinse profetieën
Sichemoude stad in Palestina ten noorden van Nabloes
Siciliëhet grootste eiland in de Middellandse Zee
Siculibewoners van Sicilië
Sicinuseiland in de Egeïsche Zee
Sicyongriekse stad op de noordkust van de Peloponnesus
Sidegriekse havenstad in het oosten van de kleinaziatische landstreek Pamphylië (Selimiye)
Sidero2e vrouw van Salmoneus, stiefmoeder van Tyro
Sidonbelangrijkste stad van de Pheniciërs (Libanon)
Sidonius Apollinarischristelijk auteur (432-480/490 nC)
Sigeümkaap op de kust van de Troas(Kumkale)
Signumvaandel van het romeinse leger
Sikariërssekte van fanatieke joden
Silanionatheense bronsgieter (4e eeuw vC)
Silasprofeet in Jeruzalem (1e eeuw nC)
Silenengriekse vegetatiedemonen
Silenusbegeleider van Dionysus
Gaius Siliusminnaar van keizer Claudius' 3e vrouw Messalina
Silius Italicusepisch dichter (1e eeuw nC)
Silloischimpdichten van Timo van Phlius
Silostad in Efraïm in Palestina
Siloachkanaal bij Jeruzalem
Silphiumsterk geurende plant
Silvanusouditalische bosgod
Silveriusbisschop van Rome (537)
Silvesterbisschop van Rome (314-335)
Silviaauteur van de Pergrinatio Egeriae (Aetheriae) (4e eeuw nC)
Silviuslegendarische zoon van Aeneas en Lavinia
Simeonzoon van Jakob en Lea (b)
Simmias1. vriend van Socrates 2. griekse grammaticus en dichter (300 vC)
Simoeisrivieren in Klein-Azië, op Creta en Sicilië
Simonatheense schoenmaker, vriend van Socrates
Simon van Athenegrieks auteur van 'Peri hippikees' (ca. 400 vC)
Simon1. de Makkabeeër 2. de Farizeeër 3. Petrus 4. apostel 5. S.v.Cyrene 6. de Magiër (b)
Simonidesdichter van koorlyriek (ca. 556 - 468)
Simplicianusbisschop van Milaan (397-400)
Simpliciusbisschop van Rome (468-483)
Simsonrichter in Israël
Sinmesopotamische maangod
Sinaïberg waar God aan Mozes verscheen, ten zuiden van Israël
Sinidinnamkoning van Larsa
Singidunumromeinse stad in het noordwesten v.d. provincie Moesia (Beograd-Belgrado)
Sinisrover die zich ophield nabij de isthmus van Corinthe
Sinkasid1e koning van Uruk
Sin-muballitkoning van Babylon, vader v.Hammurapi
Sinonlegendarische Griek, vriend van Odysseus
Sinopegriekse havenstad op de noordkust v.turkije (Sinop)
Sin-sar-iskunlaatste koning van Assyrië (626-612 vC)
Siphnusgrieks eiland in de Aegeïsche Zee
Sipparstad in het oude Mesopotamië
Sipylusbergrug op westkust van Klein-Azië
Sirachandere naam van Jezus Siracides
Jezus Siracidesschrijver van een bijbelboek
Sirenen (kort)vrouwelijke zeedemonen
Sirenenvrouwelijke zeedemonen
Siriciusbisschop van Rome (384-399)
Sirisgriekse stad in Zuid-Italië
SiriusHondsster
Sirmiolandtong op de zuidelijke oever van het Garda-meer (Sirmione)
Sirmiumromeinse stad in de provincie Pannonia inferior (Sremska Mitrovica)
Sisciaromeinse kolonie in Pannonia
SisennaPlautus-commentator (1e eeuw vC)
Sistrumgriekse rammelaar
Sisyphussluwe stichter en koning van Ephyre in de buurt v.Corinthe
Sitalceskoning v.h.rijk der Odrysen (440-424 vC)
Sitifisstad in N-Afrika
Siutandere naam van Asiut, stad in Egypte
Siwaoase in de libische woestijn
Sixtus Ibisschop van Rome (115-125)
Sixtus IIbisschop van Rome (257-258)
Sixtus IIIbisschop van Rome (432-440)
Sjabaka2e farao v.d.25e dynastie (716-702 vC)
Sjabataka3e farao v.d.25e dynastie (702-690 vC)
Sjaduppustad in het oude Mesopotamië
Sjebazuidwest-Arabië
Sjemsjararuïneheuvel in het noordoosten van Iraq
Sjepseskaflaatste farao v.d.4e dynastie
Sjesonk5 Libysche farao's v.d.22e en 23e dynastie (ca. 925 vC)
Sjumestkever die grote rol in egyptische godsdienst speelde
Skarabeeoudegyptische god
Smendes1e farao v.d.21e dynastie (1089-1063 vC)
Smerdiszoon v.Cyrus de Grote en broer v.Cambyses (ca.530 vC)
Smintheusepitheton van Apollo
Smyrnagriekse havenstad op de westkust van Klein-Azië(Izmir)
Snofru1e farao v.d.4e dynastie, vader v.Cheops (ca.2700 vC)
Sobek/Suchosegyptische krokodilgod
Sociiromeinse bondgenoten
Socrates van Atheneeen van de belangrijkste en boeiendste griekse wijsgeren (469 - 399 vC)
Socratesgriekse beeldhouwer (5e eeuw vC)
Socratesgrieks kerkhistoricus (380-450)
Sodalesleden v.d.lagere romeinse priestercolleges
Sodomstad op zuidwestelijke oever van de Dode Zee
Sofistenrondtrekkende leraren (5e/4e eeuw vC)
Sogdianagebied ten zuidoosten van het Aral-meer
Sokarisegyptische dodengod
Solromeinse zonnegodheid
Soldaatgriekse hopliet, Peltast, romeinse soldaat
Soli in Ciliciëgriekse stad ten zuidwesten van Tarsus
Soli op Cyprusgriekse stad
Solidusromeinse munt
Solinuslatijnse schrijver (3e nC)
Solliumstad in Acarnania
Solonatheens staatsman en dichter (640-na 560 vC)
Sopatergrieks auteur van phlyaken en parodieën (4e/3e eeuw vC)
Sophoclestragediedichter uit Athene (496-406 v.C.) (1 v.d. grote drie)
Sophonisbe mooie dochter van Hasdrubal 200 v.C.
Sophrondichter van mimen (5e eeuw vC)
Soracteberg ten noorden van Rome
Soranus v.Epheseberoemde griekse arts (2e eeuw nC)
Sortesromeinse manier van voorspellen
Sosibius v.Spartagrieks geleerde (3e eeuw vC)
Sosicrates v.Rhodusgriekse geschiedschrijver (2e eeuw vC)
Sosigenes v.Alexandriëgriekse astronoom en wiskundige (1e eeuw vC)
Sosigenesgriekse astronoom en peripatetisch wijsgeer (2e eeuw nC)
Sosiphanestragediedichter (357-313 vC)
Sositheusgriekse tragediedichter (3e eeuw vC)
Sosius romeinse gens o.a. Gaius Sosius
Sosylusgriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Sotades van Atheneblijspeldichter (4e eeuw vC)
Sotades van Kretaauteur van parodistische verzen (3e eeuw vC)
Soterepitheton voor goden en koningen
Soterbisschop van Rome (166-175)
Soteriëngrieks publiek offerfeest
Sothisegyptische naam van de Hondsster
Sotion v.Alexandriëgriekse peripatetisch filosoof (2e eeuw vC)
Sozomenusgrieks kerkhistoricus (5e eeuw nC)
Spalatumstad op de westkust van het oude Joegoslavië (Split)
Spartastad in het midden v.d.Peloponnesus
Spartacus leider van slavenopstand 73-71 v.C.up
Spartociden koningshuis van het Bosporusrijk (438-107)
Spartoiverzamelnaam van de stamvaders der 5 Thebaanse geslachten
Speerromeinse werpspies
Speerwerpenonderdeel van de Olympische spelen
Spelenzie ook Circus Maximus, Colosseum, Naumachia
Speluncavilla van keizer Tiberius ten oosten van Tarracina (Sperlonga)
Speusippusgriekse filosoof, neef en leerling v.Plato (4e eeuw vC)
Sphacteriasmal eiland lang de westkust van de Peloponnesus
Sphinx1. beeld v.e.leeuw met het hoofd v.e.koning
2. vrouwelijk monster met vreugels en leeuwenlijf
Sphragiszegelsteen voor het verzegelen van brieven en documenten
Spijkerschriftwigvormig schrift uit het Midden-Oosten
Spinaetruskische stad in de Po-delta
Lentulus Spintherromeins politicus (1e eeuw vC)
Spoletiumstad in het zuiden van Umbrië (Spoleto)
Spolia opimaveldheersbuit
Sporadenalle eilanden in de Aegeïsche Zee die niet tot de Cycladen behoorden
Sport (zie ook Spelen)Isthmische spelen, Nemeïsche spelen, Olympische spelen, Pythische spelen
Spreukenbijbelboek met wijsheidsliteratuur
Spuriusveel voorkomende romeinse voornaam, meestal afgekort tot Sp.
C. Spurius Maeliusrijke Romein van plebejische huize
Spyridonbisschop van Trimithus op Cyprus (4e eeuw nC)
Staatgriekse, romeinse
Stabiaenederzetting in Campanië aan de golf van Napels (Castellammare di Stabia)
Stadiegriekse lengtemaat
Stadionstandaardvorm van een wedloop
(Olympisch) Stadiongebouw in Athene waar de wedstrijden werden gehouden
Stadion van Domitianusstadion op de Campus Martius in Rome
Stagirusgriekse stad 10 km van de oostkust van Chalcidice (Stayira)
Stamnossoort amfoor
Staseasgriekse peripatetische filosoof (1e eeuw vC)
Stasimonkoorliederen in de tragedie, die de episoden scheiden
Stasinusgriekse dichter (8e eeuw vC)
Stasis-leerleer v.d.4 vragen in de griekse retorica
Statergriekse munt
Statilius Taurus fervent aanhanger van keizer Augustus
Statiochristelijke vastenpraktijk
Statira drie perzische koninginnen
Papinius Statiusromeins dichter (1e eeuw nC)
Stelerechtopstaande stenen plaat met inscriptie
Stenografiesnelschrijven: oxugraphia en notae
Stentorgriekse held die hard kon schreeuwen
Stephanuseerste christelijke martelaar
Stephanus Ibisschop van Rome (254-257)
Stesichorusdichter van koorlyriek (ca. 600 vC)
Stesimbrotusgeleerde (midden 5e eeuw vC)
Stheneboeakoningin van Tiryns, gemalin v.Proteus
Sthenelus1. zoon v.Perseus
2. zoon v.Capaneus, deelnemer aan de expeditie v.d.Epigonen tegen Thebe
Stichometriegebruik om de omvang van een tekst uit te drukken in στίχοι (regels)
Stichomythieterminus technicus voor een dialoog waarbij de gesprekspartners beurtelings slechts 1 versregel spreken
Stigmabrandmerk voor slaven
StilichoVandaal, raadgever van keizer Honorius
Aelius Stiloeerste romeinse filoloog van betekenis (ca.154-90)
Stilpogriekse filosoof van de school v.Megara (380-300 vC)
Stipendiummilitaire soldij
Stoalanggerekte overdekte hal
Stoawijsgerige school en stroming die grote invloed heeft uitgeoefend (300-200)
Koninklijke Stoastoa waar de βασιλεὺς ἄρχων in Athene zitting hield
Stoa Poikilezuilengalerij waarin zich schilderijen bevonden
Stobaeusgeleerde (begin 5e eeuw nC)
Stobistad in het noorden van Macedonië (Pustogradsko)
Stolakledingstuk v.d.romeinse getrouwde vrouw; zie ook Kleding
Licinius Stoloromeins volkstribuun (376-367 vC)
Strabogrieks geschiedschrijver en geograaf (ca. 64 vC - ca. 20 nC)
Strateegcommandant van een grieks leger
Strato(n) van Lampsacuswijsgeer (3e eeuw vC)
Strato(n)komediedichter (einde 4e eeuw vC)
Stratonicedrie hellenistische koninginnen
Stratonicea aan de Caicusgriekse stad op de van Mysië en Lydië
Stratonicea in Cariëgriekse stad in Z.W.Klein-Azië
Stratonicusgriekse cithara-speler en humorist (410-360)
Strattisgriekse dichter van de Oude Komedie (4e eeuw vC)
Stratusstad van het griekse landschap Acarnanië (W.Griekenland)
Strophiuslegendarische koning van Phocis, zwager van Agamemnon
Strymongrensrivier tussen Macedonië en Thracië
Stymphalusstad op de Peloponnesus
Styxindrukwekkende bergrivier met waterval in Noord-Arcadië en Achaia en rivier in de onderwereld
Suasoriafictieve redevoering
Subartudeel van Mesopotamië
Subat-Enlilstadje in N.O.Syrië
Subdiaconuslid v.d.christelijke clerus, lager in rang dan de diaken (c)
Subintroductaevrouwen die woning deelden v.asceten en monniken (c)
Sublicius ponsoudste brug over de Tiber in Rome
Subordinatianismetheologische speculaties over de verhouding tussen Vader en Zoon (c)
Suburawijk in Rome
Sobek/Suchosegyptische krokodilgod
Sudatitel v.h.omvangrijkste griekse lexicon (1000 nC)
Suebengermaans volk in Duitsland
Suessionesgallische stam in Gallia Belgica
Suetoniusromeinse vertegenwoordiger v.d.biografie (70 nC-na 121 nC)
Sufetulastad in de provincia Africa Byzacena (Sbeitla)
Consul Suffectusvervanger van overleden of afgetreden consul
Suffeethoogste magistraat in phoenicische steden
Sugambriërswestgermaanse volksstam
Sukkotjoodse loofhuttenfeest
Sulgi2e koning v.d.3e dynastie van Ur
Sullaveldheer en staatshoofd (138-78 vC)
Sullamithvrouw die alleen in het Hooglied voorkomt (b)
Sulpiciaromeinse dichteres (1e eeuw nC)
Sulpiciaromeinse dichteres (1e eeuw vC)
Sulpicius Apollinarisgrammaticus (midden v.d.2e eeuw nC)
Sulpicius Severuschristelijk auteur v.historisch en hagiografisch werk (ca.363-ca.420)
Sulpicius Victorretorica-leraar vermoedelijk (4e eeuw nC)
Sulpiciusoude romeinse patricische gens
Sultantepeplaats in N.Mesopotamië (Huzirina)
Sumelocennumvoor-romeinse nederzetting aan de limes in Duitsland (Rottenburg)
Sumerlandstreek in het oude Mesopotamië
Sumeriërsbevolkingsgroep in het oude Mesopotamië
Sumuabum1e koning v.d.1e dynastie van Babylon (19e eeuw vC)
Sumulailum2e koning v.d.1e dynastie van Babylon
Suniumzuidkaap van het schiereiland Attica
Suovetauriliaromeins zoen- en reinigingsoffer
Suppiluliumas2 hethietische koningen: I (1372-1345); II (1220-1200)
Supplicatioromeins dankfeest
Surrentumstadje aan de Golf van Napels
Suruppakoude stad in het zuidoosten van Irak (Fara)
Susahoofdstad van het elamitische rijk (Perzië)
Susarionlegendarische griekse dichter (6e eeuw vC)
Su-Sin4e koning v.d.3e dynastie van Ur (eind 3e millennium vC)
Sutruk-Nahhunte2 koningen van Elam (ca. 1200 en 700 vC)
Sutunomadische stam in Mesopotamië
Sybarisgriekse stad in Zuid-Italië
Sycophantaanklager met valse motieven
Syeneplaats op de oostelijke oever van de Nijl (Assuan)
Syleusgriekse schurk die voorbijgangers dwong zijn wijngaard te bewerken
Symbolonherkenningsteken, legitimatiebewijs
Symeonsyrische asceet (390-459)
Symmachusgrammaticus (ca. 100 nC)
Symmachus1. vertaler v.h.OT in het grieks 2. bisschop van Rome (498-514)
Symplegaden'tegen elkaar botsende rotsen' aan de ingang van de Zwarte Zee
Symposiumdrinkgelag; literair genre: dialoog
Synagogegebouw waar de joden samenkomen voor de godsdienstoefening
Synesiusfilosoof en bisschop (370-413)
Synnadastad in Phrygië in klein-Azië
Synodusvergadering van bisschoppen
Synopticiterm voor 3 evangelisten Mattheüs, Marcus en Lucas
Synoptische kwestievraag naar de onderlinge afhankelijkheid v.d.eerste 3 evangeliën
Syphax stamhoofd van Numidiers in de 2e Pun.Oorlog (218-202 vC)
Syracusebelangrijkste stad op Sicilië
Syrialandstreek ten oosten van Phenicië
Syrianus v.Alexandriëgriekse neoplatoons filosoof (ca. 430 vC)
Syrinxarcadische nimf, geliefde van de god Pan
Syrinxherders- of Pansfluit
Syrische oorlogen 6 oorlogen tussen de Ptolemaeën en de Seleuciden (3e/2e eeuw vC)
Syrtetwee grote baaien voor de kust van Noord-Afrika
Syrusgrieks eiland in de Aegeïsche Zee
Syzygieverbinding tussen Vader en Zoon (c)
RlijstT