Lijst van artikelen: U - Z

Tlijst

Ubaidruïnenheuvel gelegen in het zuiden van Mesopotamië
Ubastetegyptische goddelijke leeuwin
Ubiiwestgermaanse volksstam
Ucetiastad in Gallia Narbonensis (Uzè)
Ugaritoude stad in Syrië
Ugernumstad in Gallia Narbonensis (Beaucaire)
Ulfila(s)bisschop v.d.Westgoten en vertaler v.d.griekse bijbel in het gotisch (4e eeuw nC)
Ulixeslatijnse naam van Odysseus
Ullikummihoofdpersoon uit hethisch epos
Ulpianuseen v.d.bekendste romeinse rechtsgeleerden (ca. 170-223 nC)
Ulpiusromeinse gens o.a. keizer Traianus
Ulpius Marcellusrechtsgeleerde (tweede helft 2e eeuw nC)
Umbilicus Urbisnavel, middelpunt van Rome
Umbriëstreek ten noordoosten van Rome
Umbriërsoude volksstam in Italië
Umbrischitalische taal die gesproken werd door de Umbriërs
Ummastadstaat in het zuiden van Mesopotamië
Umma-Mandaraadselachtig, nog niet geïdentificeerd volk
Unas9e en laatste farao v.d.5e dynastie
Unciaromeinse gewicht
Untas-napirisaelamitisch vorst (1275-1240 vC)
Upuauthondachtig dier dat als god vereerd werd in Asiut
Upeterritorium in Midden-Syrië
Ursumerische havenstad in het zuiden v.Mesopotamië
Uraeusslang die op het voorhoofd v.egyptische goden en koningen prijkt
Urania1. Muze v.d.astronomie 2. epitheton Aphrodite
Uraniusromeinse usurpator (253 nC)
Uranus (kort)verpersoonlijking v.d.hemel,
de oervader v.h.godengeslacht
Uranusverpersoonlijking v.d.hemel, de oervader v.h.godengeslacht
Urartukoninkrijk in Oost-Turkije
Urbanus Ibisschop van Rome (222-230)
Urcistad in Hispania Baetica
Urciniumstad op Corsica
Urkishoofdstad van een hurritisch koninkrijk in N.Mesopotamië
Urnamnu1e koning v.d.3e dynastie van Ur (2112-2094 vC)
Urnanse1e koning van Lagas
Uruksumerische stad in het zuiden v.Mesopotamië
Urukaginalaatste koning van Lagas(ca. 2375 vC)
Uruk-periodeperiode waarin in Mesopotamië het schrift ontstond
Usipetenwestgermaanse stam
Usucapioromeinse term voor verkrijgende verjaring
Uta-Napistimzondvloedheld uit Gilgames-epos
Uticapunische, later romeinse stad in Noord-Afrika
Utoegyptische slangengodin
Utuhegalkoning van Uruk (2116-2110 vC)
Vaballathus koning van Palmyra (3e eeuw nC)
Vahalislatijnse vorm van de rivier de Waal
Valensromeins keizer (364 - 378)
Valentia in Galliaromeinse stad (Valence)
Valentia in Hispaniaromeinse stad (Valencia)
Valentinianus Iromeins keizer (364 - 375)
Valentinianus IIromeins keizer (375 - 392)
Valentinianus IIIromeins keizer (425 - 455)
Valentinusgnosticus (2e eeuw nC)
Valeria dochter van keizer Diocletianus
Valerianusromeins keizer (253 - 260)
Valerius Aedituuslatijnse auteur van erotische epigrammen (rond 100 vC)
Valerius Antiaseen van de z.g. jongere annalisten (1e eeuw vC)
Valerius Catodichter en geleerde (ca. 100- ? vC
Valerius Flaccusschrijver v.e.mythologisch epos (1e eeuw nC)
Valerius Maximusromeins historicus (1e eeuw nC)
Marcus Valerius Probusfiloloog (tweede helft 1e eeuw nC)
Valeriusoude zeer vooraanstaande romeinse patricische gens
Valgius Rufusdichter en schrijver v.retorisch en grammaticaal werk (1e eeuw nC)
Valkenburgdorpje in Zuid-Holland
Vallum Hadrianimuur van Hadrianus in N.Britannia
Vanmeer en stad in Oost-Turkije
Vandalenoostgermaans volk
Vangionesgermaanse stam in Duitsland en later in Frankrijk
Vardanes koning van het parthische rijk (ca. 40 nC)
Varius Rufusromeins dichter (1e eeuw vC)
Gaius Terentius Varro romeinse magistraat en legeraanvoerder (3e eeuw vC)
Marcus Terentius Varro v.Reateromeins prototype van encyclopedische geleerdheid (116-27 vC)
Publius Terentius Varroromeinse dichter (1e eeuw vC)
Varus romeinse veldheer, leed nederlaag in het Teutoburger Woud (9nC)
Vasconesvolk tussen de Golf van Biskaje en de bovenloop van de Ebro in Spanje (Basken)
Vasiowelvarende stad in Gallia Narbonensis (Vaison-la-Romaine)
Vaticanus agerheuvelachtig terrein op de westelijke oever van de Tiber in Rome
Publius Vatinius partijganger van Caesar
Vechtenvlek in de gemeente Bunnik
Vectigalromeinse inkomsten uit staatseigendommen
Vegetiusromeins schrijver en compilator (4e eeuw nC)
Veiistad in Zuid-Etrurië
Velabrumwijk tussen het Capitool en de Palatijn in Rome
Veleda gezaghebbende germaanse zieneres (ca. 75 nC)
Veliauitloper van de Palatijn in Rome
Velitesonderdeel van romeinse infanterie
Velitraeoud stadje in Latium (Velletri)
Velius Longusromeinse grammaticus (2e eeuw nC)
Velleius Paterculusromeinse geschiedschrijver (1e eeuw nC)
Venantius Fortunatusdichter (6e eeuw nC)
Veneti1. volk in het noordoosten van Italië 2. stam in Bretagne
Venetischtaal van de Veneti in Italië
Publius Ventidius Bassus romeins politicus (1e eeuw vC)
Venusitalisch-romeinse godin v.d.liefde
Venusiazuiditalische stad op de grens van Lucanië en Apulië (Venosa)
Ver Sacrumouditalisch godsdienstig gebruik waarbij lenteopbrengst aan de goden werd gewijd
Verbannus Lacuslatijnse naam van het Lago Maggiore
Verbondsboekverzameling voorschriften (b)
Vercingetorixleider v.d.gallische opstand tegen Julius Caesar (52 vC)
Vergiliusbelangrijkste romeinse dichter (70-19 vC)
Vergilius Romanusromeinse dichter van komedies (ca.100 nC)
Verginia vrouw die val decemviri veroorzaakte 449 v.C.
Verginius romeinse magistraat en veldheer (1e eeuw nC)
Veronabelangrijke antieke stad in Noord-Italië
Gaius Licinius Verres beruchte goeverneur van Sicilië 84-43 v.C.
Verrius Flaccusromeins geleerde (1e eeuw nC)
Vertalingbeschrijving v.vertalingen in en uit het Grieks en/of Latijn
Vertumnusromeinse god v.etruskische oorsprong
Verulamiumkeltisch-romeinse stad in Britannia (St.Albans)
Lucius Verusromeins keizer (161 - 169)
Vervolgingv. van de christenen door de romeinse keizers
VerwarmingZie Hypocaustum
Verzamelingsbergberg waar de goden zich verzamelden (b)
Verzoendagalgemene zoen- en boetedag van Israël
Vesontiobelangrijkste nederzetting en vesting v.d. gallische stam der Sequani (Besançon)
Vespasianusromeins keizer (69 - 79)
Vestaromeinse godin v.h.haardvuur
Vestaleszes priesteressen van romeinse godin Vesta
Vestaliafeest v.d. romeinse godin Vesta
Vestinibergstam in het oosten van Midden-Italië
Vesuviusbekende vulkaan in Midden-Italië
Veteraromeins legerkamp ten zuidoosten van het huidige Xanten aan de Nederrijn
Vetranioromeins tegenkeizer (350 nC)
Vettiusberuchte romeinse politieke zwendelaar (1e eeuw vC)
Vettius Valensastroloog en schrijver (2e of 3e eeuw nC)
Vetuloniaantieke stad in Noord-Etrurië
Vetus Latinaverzamelnaam voor de latijnse vertalingen van de bijbel
Vexillumveldteken van het romeinse leger
Vialatijnse naam voor een straat of weg
Via Novaweg van de Velia naar het Forum in Rome
Via Sacraheilige weg over het Forum
Via Sacra (plaatjes)heilige weg over het Forum
Via Salariazoutweg in Italië
Vibia1. vrouw van keizer Hadrianus
2. haar zuster
Vibiusromeinse gens
Vicariusromeinse naam voor een plaatsvervanger van magistraten
Aurelius Victorromeins schrijver (tweede helft 4e eeuw nC)
Victor Ibisschop van Rome (189-198)
Victoriaromeinse zegegodin
M. Piavonius Victorinusgeneraal v.d.gallische tegenkeizer Postumus (268-270)
Victorinus van Pettauchristelijk schrijver en martelaar (3e eeuw nC)
Victorinus Maximusromeins grammaticus
Marius Victorinusretor en neoplatoons filosoof (275/300-ca.365 nC)
Vicusdorp op het platteland
Vicus Tuscus'Etruskisch Laantje' straat naast de Basilica Iulia op het Forum
Viennagallo-romeinse stad in Gallia Narbonensis (Vienne)
Vierkeizerjaarnaam voor het jaar 69 nC waarin Galba, Otho, Vitellius en Vespasianus keizer waren
Vigilantiuspriester in Aquitanië (ca. 400 nC)
Vigilesbrandweer te Rome
Vigilienachtwake in het vroege christendom
Vigiliusbisschop van Rome (537-555)
Vigintisexviriromeinse ambtelijke colleges bestaande uit 26 man
Villalandhuis. Zie ook Huis
Villa van Hadrianuslandgoed bij Rome
Villa der Quintiliilandgoed aan de Via Appia bij Rome
Villanova-cultuurhet belangrijkste beschavingscomplex in Italië v.d.vroege ijzertijd
Villius romeinse politicus (2e eeuw vC)
Viminaciumlegioenskamp en stad in Moesia Superior
Viminalisheuvel in Rome
Vincentiuspriestermonnik, wonend op Lerinum (ca. 410 nC)
Vindelicikeltisch volk tussen Donau en de Alpen
Vindex opstandeling onder keizer Nero
Vindicatioproces tot handhaving van eigendom
Vindobonaaanvankelijk romeins castellum, sinds ca. 100 nC legioenskamp (Wenen)
Vindonissadorp v.d.Helvetii en romeins legerkamp in Zwitserland (Windisch)
Vipsania Agrippinavrouw van keizer Tiberius (33 vC - 20 nC)
Vipsanius romeinse gens o.a. M. Agrippa, Agrippina maior en minor
Viriathusopstandelingenleider in Lusitanië (147-139)
Viromanduikleine gallische volksstam in N.Frankrijk
Virtusromeinse personificatie v.d.deugdup
Virunumstad in Noricum
Visurgislatijnse naam voor de rivier de Weser
Vitelliusromeins keizer (69)
Vitorius Marcellus politicus rond 100 nC
Vitruviusromeins schrijver van een handboek over bouwkunst (1e eeuw vC)
Vixdorpje in het franse departement Côte d'Or waar beroemde krater is gevonden
Vocontiibelangrijke gallische volksstam in Midden-Frankrijk
Voerendaalplaats in Z.Limburg waar romeinse villa is gevonden
Vogesuslatijnse naam van het gebergte de Vogezen
Volaterraede meest noordelijk Etruskische stad (Volterra)
Volcacius Sedigitusauteur v.e.literair-historisch geschrift (ca. 100 vC)
Volcaebelangrijke gallische volksstam in Z.W.Frankrijk
Volcanaltempel van Vulcanus, verhoging op het Forum Romanum
Volkenlijstlijst van volken,stammen en steden (b)
Vologeses5 koningen van het parthische rijk
Volsciitalische volksstam ten zuidoosten van Rome
Volsiniistad in Centraal-Etrurië
Voltaciliusromeinse biograaf van Pompeius (ca.80 vC)
Volturnusbelangrijke rivier in Midden-Italië
Volubilis2e stad in de romeinse provincie Mauretania Tingitana
Volusianus romeins keizer (251-253)
Volusiuslatijnse dichter van historische epiek (1e eeuw vC)
Vonones 2 koningen van het parthische rijk
Voorburgplaats van het antieke Forum Hadriani
Vopiscus1. patronus van Statius
2. auteur v.d. Historia Augusta
Voseguslatijnse naam van het gebergte de Vogezen
Votumlatijnse woord voor gelofte
Vrijlating van slavenmanumissio
Vrijstadin Israël de plaats die asiel bood aan degene die iemand had gedood
Vulcanusromeinse god v.h. vuur
Vulcietruskische stad 100 km ten noorden van Rome
Vulgatade bijbeltekst die in de katholieke kerk gangbaar en gesanctioneerde is
Vuurtorenpharos
WaddZuid-Arabische maangod
Wâdi Hammamâtwoestijndal in Egypte tussen Koptos en de Rode Zee
Wagenmenner van Delphibronzen beeld, onderdeel van een vierspan
Wastigemalin van de perzische koning Ahasverus (b)
Wasukkannibelangrijk centrum van het Mitanni-rijk
Wekenfeestgroot joods feest
Wereldwonderenindrekwekkende monumenten uit de hellenistische tijd
Wettenwetten uit Mesopotamië
Wettenromeinse wetten
Wetten der twaalf tafelenoudste wetten van de romeinen
Wet van Mozesvoorschriften die d.m.v.Mozes aan de joden bekend zijn gemaakt
Wijsheidbijbelboek met wijsheidsliteratuur
Woerdenplaats waarin een romeins castellum lag
Worstelenonderdeel van de Olympische spelen
Xantenstadje aan de Nederrijn in Duitslandup
Xanthippeechtgenote van Socrates
Xanthippus atheens politicus, vader v.Pericles
Xanthippus spartaanse huurlingencommandant in 1e Punische oorlog
Xanthusgeschiedschrijver (5e eeuw vC)
Xanthusstad in Lycië in Klein-Azië
Xenarchus v.Seleuciaperipatetisch wijsgeer (1e eeuw vC)
Xeniusepitheton van Zeus
Xenocrates v.Chalcedongriekse wijsgeer (4e eeuw vC)
Xenophanes v.Colophongriekse wijsgeer en dichter (570-470 vC)
Xenophon van Epheseromanschrijver (2e helft 2e eeuw nC)
Xenophonatheens geschiedschrijver (428-354 v.C.)
Xerxes Ivierde perzische koning (486-465 vC)
Xoananarchaïsch cultusbeeld
Xuthuszoon v.Hellen en de nimf Orseïs, broer v. Dorus en Aeolus
Yazilikaya1. rotsheiligdom bij Hattusa in Turkije 2. phrygisch rotsreliëf
Yehudiyehpuinheuvel bij Kairo
Zababastadsgod van Kisup
Zabalaoude stad in Zuid-Irak
Zacharia1. kleine profeet 2. vader v. Johannes de Doper (b)
Zachariabijbelboek
Zachariakoning van Israël (747-746)
Zacynthuszuidelijkste griekse eiland in de Ionische Zee
Zadokhogepriester t.t.t.v. David (b)
Zagreusgriekse godheid met onbekende functie
Zagrosbergketen ten noorden van Mesopotamië
Zakkurkoning v.d.arameese staat Hamath (800 vC)
Zaleucuswetgever uit Locri (7e eeuw v.C.)
Zaligsprekinglofprijzing v.e.persoon
Zama3 steden in Tunesië
Zancle/Messanastad op Sicilië
Zarathustraprofeet en grondlegger v.d.zoroastrische godsdienst
Zebulonzoon van Jakob en Lea (b)
Zeelandgebied in Zuid-Mesopotamië met veel moerassen
Zeevolken volkeren waartegen Merneptah en Ramses III vochten
Zelastad in Pontus in Klein-Azië
Zelotenjoodse partij die optrad tegen het romeinse gezag
Zeno van Caunus zaakwaarnemer van Apollonius (3e eeuw v.C.)
Zeno van Citiumgriekse wijsgeer, vader v.d. stoa (335-265 vC)
Zeno van Eleagriekse wijsgeer v.d. eleatische school (5e eeuw vC)
Zeno van Rhodusgeschiedschrijver (ca. 200 vC)
Zeno van Sidongriekse epicuristische wijsgeer (1e eeuw vC)
Zeno van Tarsusgriekse stoïsch wijsgeer (3e eeuw vC)
Zenochristelijk auteur en bisschop van Verona (4e eeuw nC)
Zenobia 1. dochter v.armeense koning Mithridates
2. heerseres over Palmyra
Zenodotus1 v.d. 3 alexandrijnse filologen (330-265 vC)
Zephyrinusbisschop van Rome (198-217)
Zerubbabelstadhouder van Juda (ca. 520 vC)
Zethus(Ζῆθος), tweelingbroer van Amphion
Zeugitenatheense burgers van de 3e census-klasse
ZeugmaGriekse stad in Syrië aan de Eufraat
Zeus (kort)opperste griekse god
Zeusopperste griekse god
Zeuxisberoemd Grieks schilder (5e eeuw vC)
Zeven tegen Thebeverzamelnaam voor 7 griekse helden die een veldtocht tegen Thebe ondernamen
Zeven WijzenCleobulus Solon Chilon Thales Pittacus Bias en Periander
Ziaëlas koning van Bithynië (255-230 vC)
Zimrilegeroverste van koning Ela (ca. 880 vC)
Zimrilimkoning van Mari (1776-1761 vC)
Ziqqurattempeltoren in Mesoptamië
Zoïlusgriekse wijsgeer uit Amphipolis (4e eeuw vC)
Zonasgriekse auteur van epigrammen (1e eeuw vC)
Zondagdag van de opstanding van Christus
Zondvloedvloed die in het begin v.d. geschiedenis vrijwel de hele mensheid vernietigde
Zonnebootboot waarmee dode koning door de hemel zal reizen
Zosimusbisschop van Rome (417-418)
(An)Zuadelaarachtige vogel uit de mesopotamische mythologie
Zuil van Antoninus Piuszuil opgericht voor keizer Antoninus Pius op het Marsveld
Zuil van Marcus Aureliuszuil opgericht voor keizer Marcus Aurelius op het Marsveld
Zuil van Phocaszuil op het Forum Romanum, gebouwd door keizer Phocas van Byzantium
Zuil van Trajanuszuil op het Forum van Trajanus, gebouwd door keizer Trajanus
Zukrassimilitaire aanvoerder van Aleppo (17e eeuw vC)
Erezuilenzuilen op het Forum Romanum
Tlijst