RES GESTAE DIVI AUGUSTI

Terug naar de hoofdpagina
© Leo Nellissen 1997-2011

Wim Algera heeft in Ankara een foto gemaakt van de Griekse tekst van de Res Gestae.

Iets onder het midden van de linkerkolom springt een A uit. Dat is het begin van caput 28.
Met wat goede wil is de tekst te lezen. Hieronder volgt een vergrote uitsnede van de foto.
Onder de foto eerst de tekst in hoofdletters zoals in de inscriptie, daarna de tekst in kleine letters, gevolgd door de vertaling en de Latijnse tekst.

ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΕΝ ΛΙΒΥΗΙ ΣΙΚΕΛΙΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΙ ΕΝ ΕΚΑΤΕ
ΡΑ ΤΕ ΙΣΠΑΝΙΑΙ ΑΧΑΙΑΙ ΑΣΙΑΙ ΣΥΡΙΑ ΧΑΛΑΤΙΑΙ ΤΗΙ ΠΕ
ΡΙ ΝΑΡΒΩΝΑ ΠΙΣΙΔΙΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΙΤΑ
ΛΙΑ ΔΕ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠ ΕΜΟΥ ΚΑΤΑΧΘΕΙ
ΣΑΣ ΑΙ ΕΜΟΥ ΠΕΡΙΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣΑΙ ΕΤΥΝΧΑΝΟΝ

Ἀποικίας ἐν Λιβύῃ Σικελίᾳ Μακεδονίᾳ ἐν ἑκατ-
έρᾳ τε Ἱσπανίᾳ Ἀχαίᾳ Ἀσίᾳ Συρίᾳ Γαλατίᾳ τῇ πε-
ρὶ Νάρβωνα Πισιδίᾳ στρατιωτῶν κατήγαγον. Ἰτα-
λία δὲ εἴκοσι ὀκτὼ ἀποικίας ἔχει ὑπ᾿ ἐμοῦ καταχθεί-
σας, αἳ ἐμοῦ περιόντος πληθύουσαι ἐτύνχανον.

Ik heb veteranenkoloniën gesticht in Africa, op Sicilië, in Macedonië, in allebei de provincies van Spanje, in Griekenland, in Azië, in Syrië, in Gallië Narbonensis en in Pisidië.
In Italië zijn er achtentwintig, door mijn invloed gestichte koloniën, die tijdens mijn leven zeer bekend en zeer dicht bevolkt waren.

Colonias in Africa Sicilia Macedonia utraque Hispania Achaia Asia Syria Gallia Narbonensi Pisidia militum deduxi.
Italia autem XXVIII colonias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, mea auctoritate deductas habet.

© Leo Nellissen 1997-2012