Klassieke legitimatie van de macht: keizer Hadrianus

Deze afbeelding uit 1661 geeft de stad Rome weer.

Je ziet de godin Roma, personificatie van de stad Rome, met de oorlogsgod Mars in haar hand. Mars is ook de vader van Romulus, de stichter van Rome. Aan haar voeten liggen de riviergod de Tiber en de wolvin met Romulus en Remus. Met name de wolvin met Romulus en Remus zorgt voor de identificatie van Rome.

Links staan drie gebouwen: de zuil van Trajanus, het Pantheon en het mausoleum van Hadrianus (de tegenwooridige Engelenburcht).

Op de afbeelding hieronder zijn zuil, Pantheon en mausoleum duidelijk aangegeven.

Op de laatste afbeelding is een zichtlijn getekend op de plattegrond: Hadrianus heeft zijn mausoleum (links) in lijn gebouwd met het Pantheon (midden) en met de zuil van Trajanus (rechts). Dit is geen toeval; er is over nagedacht! Het Pantheon heeft Hadrianus laten herbouwen (oorspronkelijk is het gebouwd door Agrippa en Augustus) en Trajanus was zijn adoptief-vader. Hij legt dus een duidelijke verbinding met deze belangrijke keizers uit het glorieuze verleden.


Sluit deze pagina

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl