Inscriptie, 18e eeuw

   CLEMENTI XII
PONTifici MAXimo
QOUD ARCUM
IMPeratori CONSTANTINO MAGNO
ERECTUM
OB RELATAM SALUTARI
CRUCIS SIGNO
PRAECLARAM DE MAXENTIO
VICTORIAM
IAM TEMPORUM INIURIA
FATISCENTEM
VETERIBUS REDDITIS
ORNAMENTIS RESTITUERIT
ANNO Domini MDCCXXXIII
PONTicficatu III
Senatus PopulusQue Romanus
OPTIMO PRINCIPI
AC PRISTINAE MAIESTATIS
URBIS ADSERTORI
POSuit

De senaat en het volk van Rome hebben (deze tekst) geplaatst voor paus Clemens XII, hun zeer goede vorst en beschermer van de oude grootsheid van hun stad. Want hij heeft in het jaar des Heren 1733, het 3e jaar van zijn pausdom, de(ze) boog opgeknapt door het teruggeven van de oude versieringen. (De boog) was voor keizer Constantijn de Grote opgericht vanwege diens in het heilzame teken van het kruis behaalde en schitterende overwinning op Maxentius, maar hij is in verval geraakt door de schade van eeuwen.


Sluit deze pagina

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken. Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl