logo declinatio graeca DECLINATIO
GRAECA
logo declinatio graeca


Klik hier voor een gratis exemplaar voor individueel gebruik thuis


DECLINATIO GRAECA laat je oefenen met de verschillende declinatie's/verbuigingsgroepen en
met de verschillende naamvallen van het zelfstandig naamwoord in het Grieks.
De
uitleg geeft een aantal screenshots en
via de demo kun je met een uitgeklede versie kennismaken.


Uitleg

DECLINATIO GRAECA laat de gebruiker oefenen met de naamvallen van het Griekse zelfstandig naamwoord.

 

De gebruiker begint met de knop 'woordenlijsten'.

 

De knop 'laden' laat zien welke woordenlijsten ter beschikking staan.

 

 

Lijsten moeten één voor één geladen worden.
In het rechterscherm zijn de geladen woordenlijsten zichtbaar.

 

Zo'n combinatielijst kan opgeslagen worden via de knop 'opslaan'; een volgende keer kan dan deze combinatielijst meteen in zijn totaliteit geladen worden. Het programma stelt bij het opslaan de naam 'eigen woordenlijst' voor.

 

De juiste woordenlijsten zijn nu geladen en een klik op 'OK' laat het startscherm weer zien.
Het programma leest uit de woordenlijsten welke vormen geoefend moeten worden.
Zo nodig kan de gebruiker zelf hierin veranderingen aanbrengen.
Een klik op 'OK' start het programma.

 

Linksboven staat in groen de te benoemen vorm, στομασι(ν).
Met vinkjes geeft de gebruiker in de middelste kolom aan welke naamval, enkelvoud en/of meervoud, het groene woord kan zijn. Ook de kolom met het geslacht moet ingevuld worden.

 

De knop 'HELP' geeft een overzicht van de uitgangen van de declinaties.
Alleen de op het startscherm aangevinkte naamvallen en declinaties worden getoond.
Dit schema als
Word-bestand om het zelf te gebruiken.

 

Alle mogelijke naamvallen en geslachten moeten aangevinkt worden.
'OK' geeft de oplossing. En ook meteen feedback als het fout is.
Als een tweede poging nodig is, geeft het programma als feedback in groen de goede en in rood de foute oplossingen.

 

Bij de tweede poging moeten ook de correcte mogelijkheden weer aangevinkt worden!

 

'OK' geeft de oplossing.

 

 

Onderaan worden de basisvorm en de betekenis van het woord getoond. Beide kunnen, afzonderlijk van elkaar, uit- of ingeschakeld worden.

 

De knop 'Geslacht' op het startscherm laat de gebruiker wel of niet oefenen met het geslacht van de vorm.

 

              

 


Congruentia, Coniugatio en Declinatio

Naast DECLINATIO GRAECA bieden we de programma's CONGRUENTIA, CONIUGATIO en DECLINATIO aan.
CONGRUENTIA is een oefenprogramma voor de congruentie van Latijnse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden.
Klik hier voor de website.
CONIUGATIO is een oefenprogramma voor de coniugaties/vervoegingsgroepen van het Latijnse werkwoord. Klik hier voor de website.
DECLINATIO is een oefenprogramma voor de declinaties/verbuigingsgroepen van het Latijnse zelfstandige naamwoord. Klik hier voor de website.


Installatie DEMO-versie

Om de DEMO-versie te bekijken heb je 3 bestanden nodig, die je moet installeren, stap 1, 2 en 3 hieronder.
Als 4e en laatste stap kun je dan Declinatio Graeca opstarten.
De bestanden kun je zonder gevaar downloaden: het zijn betrouwbare bestanden zonder enge achterdeurtjes.

Stap 1 A Je hebt Java nodig.
Dit programma kun je downloaden en installeren vanaf J2SE.
B Gebruik de link "Windows Online".
C Kies dan in het menu voor 'uitvoeren' en volg de instructies op.

Stap 2 A Klik hier voor de demo.
B Sla de demo op.
Stap 3 A Klik hier voor de woordenlijst voor de demo.
B Sla de woordenlijst bij de demo op.
Stap 4 A Ga naar de demo, dubbeklik erop, laad de woordenlijst en je kunt aan de slag!


Woordenlijsten

Op dit moment zijn de zelfstandige naamwoorden van de schoolboeken Kosmos en Pallas bewerkt om te dienen als woordenlijsten bij DECLINATIO GRAECA.
We staan open voor andere lijsten:
stuur je lijst op en we plaatsen hem hier.
Ook voor onvolkomenheden in de bestaande lijsten kun je mailen.

Woordenlijst Pallas

Woordenlijst Kosmos


Verantwoording

DECLINATIO GRAECA wil de gebruiker laten oefenen met de meest voorkomende, regelmatige vormen van het Attische zelfstandig naamwoord.
Daarom zijn vocativi en dualis-vormen niet opgenomen. Ook Homerische en Ionische uitgangen zijn niet opgenomen.

DECLINATIO GRAECA kent geen uitgebreide foutenanalyse en geen logboek. De feedback met de rode en groene vinkjes laat meteen de fouten zien. Bovendien is de leerstof eenvoudig en duidelijk. Bij aanhoudende fouten kunnen de declinaties afzonderlijk - al dan niet met de naamvallen afzonderlijk - ingeoefend worden.

De bijgevoegde woordenlijsten bestaan de substantiva van de lessen van Kosmos en Pallas.

Het is mogelijk om zelf woordenlijsten te maken. Een aantal zaken is hierbij van belang:
1. Werk in Unicode. Uitleg staat
hier.
2. Neem een bestaande woordenlijst en werk daarin. Het is een Excel-bestand.
3. De eerste twee rijen geven aan welke keuzes aangevinkt worden op het startscherm.
4. Typ vanaf de vierde rij de woorden in, zonder witregels.
5. Noteer altijd de genitivus bij de derde declinatie, altijd het lidwoord, altijd de groep, altijd de stam en altijd de betekenis.
6. De voor een correcte werking van het programma verplichte onderverdeling in groepen is als volgt:
11 –η, μαχη
12 –α, χωρα
13 –α, θαλαττα
14 –ης, δεσποτης
15 –ας, νεανιας
21 –ος, δουλος
22 –ον, θηριον
23 –ους, νους
24 –ουν, ὀστουν
31 ♦, –ος, M/V, σωτηρ, σωτηρος
32 ♦, –ος, O, σωμα, σωματος
33 –ος, –ους, ἐθνος, ἐθνους
34 –ις, –εως, πολις, πολεως
35 –ευς, –εως, βασιλευς, βασιλεως
36 –υς, –υος, ἰχθυς, ἰχθυος
7. Onregelmatige vormen kunnen in de kolommen F t/m M genoteerd worden. Bij pluralia (Ἀθηναι) en singularia (Ζευς) tantum komt een 0 (nul) bij de niet bestaande vormen.
8. Accenten worden genegeerd door het programma.
9. Sla het bestand op als Unicode. Eventueel eerst met Ctrl-A alles in een Unicode-lettertype zetten (GR Times New Roman, Gentium, Palatino Linotype, Arial of een ander geschikt lettertype).
10. Voor vragen mail (declinatio-graeca@stilus.nl).


Kopen

Voor scholen en andere niet-individuen kost DECLINATIO GRAECA € 100,-. In dit geval stuur ik het programma per mail.
Wil je het programma op een cdrom opgestuurd hebben, dan bedragen de extra kosten voor de cdrom € 10,-.
Bij bestelling van 2, 3 of 4 programma's (Coniugatio, Congruentia, Declinatio of Declinatio Graeca) krijg je 10% korting.

De school mag het programma aan leerlingen meegeven voor thuisgebruik door de leerlingen van de school.
Het programma mag niet verder verspreid worden.
Naam en plaats van de school komen in het programma te staan.

Neem voor de bestelling contact op via mail (declinatio-graeca@stilus.nl).

 

Naast DECLINATIO GRAECA bieden we de programma's CONGRUENTIA, CONIUGATIO en DECLINATIO aan.
CONGRUENTIA is een oefenprogramma voor de congruentie van Latijnse zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Klik hier voor de website.
CONIUGATIO is een oefenprogramma voor de coniugaties/vervoegingsgroepen van het Latijnse werkwoord. Klik hier voor de website.
DECLINATIO is een oefenprogramma voor de declinaties/verbuigingsgroepen van het Latijnse zelfstandige naamwoord. Klik hier voor de website.


FAQ

Schema met uitgangen
Hier vind je een Word-bestand met de uitgangen van de zelfstandige naamwoorden.

Bij het laden van de woorden gaat het programma niet meteen naar de directory met de woordenlijsten.
Als je de map met de 4 programma's gedownload hebt, dan moet je die map (Stilus genaamd) eerst uitpakken voordat alles correct werkt. Gewoon aanklikken in de net gedownloade map is niet genoeg. Declinatio en Congruentia werken nu niet, Coniugatio wel en Declinatio Graeca heeft moeite om de woordenlijsten te vinden.

Hoe pak je de map Stilus uit?
Klik met je rechtermuisknop op de map Stilus en kies 'uitpakken'.

[Of: Dubbelklik op de map Stilus en WinZip pakt de hele map uit (als WinZip op de computer staat).]
En dan kun je in de nieuwe map Stilus de programma's openen en gebruiken!

Programma start niet
 • Controleer of je Java geïstalleerd hebt. Installeer het anders nogmaals.

 • Misschien is de extensie .jar aan een ander programma toegekend, bijvoorbeeld aan een (de)compressie-programma. Dit kun je als volgt controleren en veranderen:
             Open 'Verkenner'
             Kies uit de menubalk: 'Extra'
             Kies uit het menu: 'Mapopties'
             Kies het tabblad 'Bestandstypen'
             Scroll naar extensie 'JAR' en klik 'JAR' aan
             Rechts ervan moet staan: 'Jar-bestand' en eronder: 'openen met Java Platform '
             Staat dit er niet, klik dan op de knop 'Wijzingen'
             Zoek 'Java(TM) Platform SE binary' en klik daarop
             Sluit de vensters en start DECLINATIO GRAECA
 • Steeds dezelfde vormen
  Het programma stelt elke keer een nieuwe vorm samen: groep, getal, naamval en woord. Als de woordenlijst (per groep) erg klein is, krijg je inderdaad vaak dezelfde vorm. Oplossing: meer woordenlijsten laden.

  Woordbetekenis breekt uit kader
  Klopt. We hebben er hierbij voor gekozen om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan langere betekenissen. En dat gaat soms ten koste van de esthetiek. De werking van het programma wordt er niet door belemmerd.

  Programma doet raar
  We hebben ervoor gekozen om de gebruiker veel keuze-mogelijkheden te geven. Het gevolg hiervan is dat er soms keuzes gemaakt worden die het programma niet kan ondersteunen.
  Bijvoorbeeld: je kiest een woordenlijst met alleen maar woorden van de 1e declinatie en dan vink je diezelfde declinatie uit. Het programma reageert dan - begrijpelijkerwijs - verward. Oplossing: een woordenlijst laden en geen vinkjes veranderen!
  Ander voorbeeld: je geeft bij een woord aan dat het woord geen meervoud heeft en ook dat de dativus enkelvoud niet bestaat. Ook dat brengt het programma in verwarring.

  Zelf je eigen woordenlijsten maken
  Ga naar Verantwoording.

  Griekse letters?
  Het programma kiest een Unicode-lettertype dat op je computer staat. De keuze-volgorde is: GR Times New Roman, Gentium, Palatino Linotype en Arial. Je kunt het lettertype dus niet zelf instellen.
  Krijg je helemaal geen Grieks te zien, lees dan eerst eens deze pagina.

  Grieks typen op je computer
  Ga naar deze pagina.

  Demo downloaden
  Ga naar Installatie DEMO-versie.

  Java downloaden
  Ga naar Installatie DEMO-versie.

  Bestelling wordt niet uitgevoerd
  Er is iets mis met de communicatie. Neem even per mail (declinatio-graeca@stilus.nl) contact op.


  Voor alle aan- en opmerkingen, aanvullingen, verbeteringen και τα λοιπα:
  MAIL DECLINATIO GRAECA


  DECLINATIO is gemaakt door Roel Bertens, Robert Peters en Leo Nellissen.

  Bij dit programma is gebruik gemaakt van JExcelApi, uitgegeven onder GNU Lesser General Public License.


  © DECLINATIO GRAECA 2011


  Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl