Hoe werkt het?

 

Klik op een van de onderdelen voor nadere uitleg:
*
Openen
* Omschrijving - Betekenis - Woordenlijst
* Weergave verband / Markering
* Notities
* Handleiding

 

Openen

Als het programma is gestart en een tekst is opgevraagd, ziet u een scherm zoals hieronder:

Naar boven

 

Omschrijving - Betekenis - Woordenlijst

Door in de tekst op een woord te klikken wordt rechtsboven bij Omschrijving de omschrijving van het woord ingevuld. Daaronder verschijnt bij Betekenis een bruikbare vertaling van het woord in deze tekst. Door in de werkbalk op Woordenlijst te klikken activeert men de woordenlijst en verschijnen bij Woord in woordenlijst andere betekenissen en/of vormen van het woord. Door opnieuw op Woordenlijst te klikken schakelt men de functie uit. Ook de twee andere functies kunnen worden uitgeschakeld.

Naar boven

 

Weergave verband / Markering

Het is ook mogelijk te zien in welk verband het aangeklikte woord thuishoort. Alle woorden van het betreffende verband krijgen dezelfde kleur. Bij verband moet men denken aan hoofdzin, bijzin, ablativus absolutus, aci-constructie enz. Met een geel tekstkadertje dat even zichtbaar is, wordt aangegeven om welk verband het gaat. Dezelfde mededeling staat ook in de statusregel (onderaan). De kern van de zin (onderwerp en gezegde) wordt vet weergegeven. Zie hieronder.

Naar boven

 

Notities

Door op Naar notities te klikken verschijnt in de onderste helft van het scherm een nieuw scherm waarin de bij Betekenis gegeven vertaling is opgenomen. Bij een volgend woord kan men de vertaling ervan daarbij opnemen door opnieuw op Naar notities te klikken. In dit venster kunnen ook de meest elementaire tekstbewerkingen worden verricht. De in Notities vergaarde en bewerkte tekst kan worden geprint en opgeslagen, ook Griekse.

Naar boven

 

Handleiding

Handleiding cd-rom

Naar boven