Ovidius, epiloog, Met. I.1-4


 
 
 

In

 

Voorzetsel met accusativus of ablativus. We wachten af welke naamval volgt.