Cicero, Oratio pro Caelio, zin 4 ( 2)


 
 
 

Sed ego Atratino,

 

'Atratino': dativus/ablativus. In de vorige zin moeten de juryleden wel tot de conclusie gekomen zijn dat Atratinus steun ontvangt van iemand, in deze zin stelt Cicero door 'sed ego' zichzelf daar tegenover. Op grond hiervan gaan we voorlopig uit van een dativus. Wat is de functie van de komma (opsomming, bijstelling, nieuwe zin, ..)?

Maar ik aan/voor Atratino,