1972, Latijn, tijdvak 2, vwo


Examenduur: 2 uur.
Geen vragen bij examen.

Er zijn dit jaar geen landelijke bindende normen verstrekt, en dus ook geen cijferschaal.


Deze pagina's staan ook in CMLKT 1975
Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Leo Nellissen