Allerlei publicaties en centrale examens voor de schoolvakken Grieks en Latijn

Wat vind je hier?

 


Naar boven


Recente aanvullingen:

2024-07: syllabi CE 2026
2024-06: bijgewerkt: spreadsheet CE Latijn: jaar, auteur, passages (in pensum en op ce)
2024-06: Latijn en Grieks tijdvak 2, 2024
2024-05: Latijn en Grieks tijdvak 1, 2024
2024-01: spreadsheet cijfers SE en CE, Ovidius 2023, alle scholen
2023-10: staatsexamen 2024
2023-10: examenverslag cito 2023
2023-10: Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
2023-10: Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn
2023-07: syllabi CE 2025
2023-07: percentage dubbelvakkers (Latijn + Grieks) op CE


Naar boven


publicaties
klassieken
op school
Syllabi lopende, komende en voorbije centrale examens

 

spreadsheet cijfers SE en CE, Ovidius 2023, alle scholen
examenverslag cito 2023

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

actualisatie examenprogramma's klassieke talen startnotitie 2022
spreadsheet cijfers SE en CE, Plinius en Martialis 2022, alle scholen
examenverslag cito 2022

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

spreadsheet cijfers SE en CE, Cicero 2021, alle scholen
van pensum tot examen: hoe het Centraal Examen tot stand komt. CvTE 2022
(ook verschenen in VCN-Bulletin voorjaar 2022)
examenverslag cito 2021

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

selfie met sappho, een nieuw curriculum voor de vakken GTC en LTC, VCN 2019

examenverslag cito 2019

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

examenverslag cito 2018

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

visie op Griekse en Latijnse Taal en Cultuur in het curriculum in Nederland. vcn 2018
centraal examen: dactylische hexameter. cvte 2018
van pensum tot examen: hoe komt het centraal examen tot stand? cvte 2018
curriculumspiegel; slo, 2017
klassieke talen: zie p.203-224
examenverslag cito 2017

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

Europees Baccalaureaat, Schola Europaea, Latijn
pensum 2017 en 2018: Feminae Romanae
examen 2017
syllabus Latijn, nieuwe opzet, examen 2017
Aantal voorgeschreven pagina's OCT voor Centraal Examen en Schoolonderzoek/Schoolexamen:

Mammoetwet (1968/1974): totaal 100 OCT
Examen met voorgeschreven pensum (1990): CE 25 en SO 45 (totaal 70 OCT)
Tweede Fase (1998/1999): CE 20 en SE 30 (totaal 50 OCT)

aantal woorden Latijn op een OCT-pagina
leerplankader griekse en latijnse taal en cultuur. een voorbeelduitwerking voor de onderbouw; slo, 2017
examenverslag cito 2016

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

examenverslag cito 2015

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

enquete stand van de gouden standaard voor gymnasiumopleiding op de scholengemeenschappen; bgv/aob, 2015
vakspecifieke trendanalyse, klassieke talen; slo, 2015
curriculumspiegel, deel b: vakspecitieke trendsanalyse; slo, 2015
klassieke talen: zie p.49-61
atheneumleerling met Latijn of Grieks krijgt vrijstelling CKV, 2015
examenprogramma klassieke talen, 2014 (ce2017)

examenprogramma klassieke talen, 2014 (ce2017), met toelichting, 2012

Deze 2 bestanden hebben eenzelfde inhoud, maar het onderste heeft ook nog toelichting.

examenverslag cito 2014

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

CvTE terugblik Latijn 2014

een gouden standaard voor de gymnasiumopleiding. rapport van de werkgroep gouden standaard; 2014
examenverslag cito 2013

Quick Scan WOLF-enquete docenten Grieks
Quick Scan WOLF-enquete docenten Latijn

leerplannen latijn en grieks in vlaanderen
gemeenschaps-onderwijs, 2010/2008
katholiek onderwijs, 2013/2011/2006
kies klassiek; uitgave van oikos ter promotie van de studie gltc in nederland, 2013
examenverslag cito 2012
handreiking schoolexamen 2014 (ce2017); slo, 2012
examenverslag cito 2011
geen atheneumdiploma voor gezakte gymnasiast, 2011
de toren van jenga. een onderzoek naar de succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak latijn op gymnasiale afdelingen van scholengemeenschappen; waslander, pater en smit, belangengroep gymnasiale vorming en aob, 2011
"rome wasn't digitized in a day" building a cyberinfrastructure for digital classics, alison babeur, clir, 2011

doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassieke talen, slo, 2011

en hier de bijlagen [12 Mb]

examenverslag cito 2010 grieks en latijns [sic]
het geheim van de blauwe broer. eindrapport verkenningscommissie klassieke talen; caroline kroon en ineke sluiter, slo, 2010
examenverslag cito 2009
tussenrapport verkenningscommissie klassieke talen, slo, 2009
latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid. een onderzoek naar de succesbevorderende en succesbelemmerende factoren bij het vak latijn op zelfstandige gymnasia; waslander, barkmeijer en holwerda, vrzg/shzg, 2009
examenverslag cito 2008
"werkstukje plakken en diploma is binnen. sluiproutes bieden gezakte scholier de kans om alsnog meteen aan de studie te beginnen". zomercursus kcv nrc 2008
examenverslag cito 2007
cijfers se - ce, onderwijsverslag 2006 / 2007, onderwijsinspectie
zie 4.2.3, p. 82 onderaan (p. 14 van het document)
didactische handreiking voor het werken met een individueel pensum bij klassieke talen; rosanne bekker, slo, 2007
didactische handreiking bij de periodisering van klassieke talen; mannus goris en ton tromp, slo, 2007
examenprogramma grieks, 2007 (verouderd)
examenprogramma latijn, 2007 (verouderd)
examenprogramma kcv, 2007 (verouderd)
lijst stilistische en narratologische middelen minimumlijst grieks cevo, 2007 (verouderd)
lijst stilistische en narratologische middelen minimumlijst latijn cevo, 2007 (verouderd)
handreiking schoolexamen klassieke talen; mannus gorist, slo, 2007
handreiking schoolexamen klassieke culturele vorming; mannus goris, slo, 2007
klassieke talen, problemen van het onderwijs klassieke talen in nederland en mogelijke wegen naar een betere toekomst; vakdossier, mannus goris, slo, 2007

klassieke talen, problemen van het onderwijs klassieke talen in nederland en mogelijke wegen naar een betere toekomst; vakdossier, mannus goris, slo, 2006

Beide versies zijn nagenoeg gelijk, wijken af in opmaak; versie 2007 heeft extra bijlage.

examenverslag cito 2006
examenprogramma per vak 2006, p. 4 en 5 (verouderd)
het niveau van de centrale examens in vwo en havo; cevo, 2006
de vaardigheid van de leerling is gedaald
zie p.6 onderaan, p.10 (2. klassieke talen) en p.17 (bijlage 1)
vakdossier 2005-2006 over de positie van de klassieke talen en kcv. sterkte-/zwakteanalyse met docenten, schoolleiders en ex-leerlingen; veldadvisering, frans tielens et alii, slo, 2006
examenverslag cito 2005
een vertaaldossier ik kan vertalen'. handreikingen voor het ontwikkelen ervan in de school; mannus goris, slo, 2005
woordenboek, Hupperts toegestaan, 2005
kan een gymnasiumkandidaat een atheneumdiploma krijgen?; tweedefase-loket.nl, 2005
examenprogramma grieks, concept 2005
examenprogramma latijn, concept 2005
examenprogramma kcv, concept 2005
handreiking schoolexamen klassieke talen; mannus goris, slo, concept 2005
handreiking schoolexamen klassieke culturele vorming; mannus goris, slo, concept 2005
examenverslag cito 2004
met name p. 17, 23 en 39
klassieke culturele vorming: een eerste evaluatie van een nieuw vak; 2004
examenverslag cito 2003
met name p. 18, 23 en 41
eindrapport van de enquete situatie onderwijs klassieke talen en kcv in het schooljaar 2001/2002; mannus goris en hannelies boelhouwer, slo, 2003
vakdossier klassieke culturele vorming; mannus goris, slo, 2003
vakdossier klassieke talen; mannus goris, slo, 2003
regeling profielen, 2003
ce-stof in se
kcv - ckv1
filosofie vijfde aandachtsgebied
handelingsdeel kcv facultatief
examenverslag cito 2002, met name p. 36 en 49
woordenboek: grammatica-overzicht, ook bij grieks; 2002
lijst minimumtaalkennis grieks, 2002
en hier de officiële bekendmaking
lijst minimumtaalkennis latijn, 2002
en hier de officiële bekendmaking
vakdossier klassieke culturele vorming;, mannus goris, slo, 2002
erratum vakdossier klassieke culturele vorming;, mannus goris, slo, 2002
vakdossier klassieke talen; mannus goris, slo, 2002
toekomstperspectief klassieke talent en kcv op havo en vwo: conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de studiedag van classii op 11 maart 2002 te amersfoort; tielens en leusink, slo, 2002
gegevens van de enquete situatie onderwijs klassieke talen en kcv in het schooljaar 2001/2002; tussentijdse rapportage, mannus goris, slo, veldavisering, vcn, 2002
gymnasiumafdelingen anno 2002. verslag van een enquete door de belangengroepering gymnasiale vorming; aob, 2002
examenverslag cito 2001
met name p. 37 en 50
valkuilen bij het vertalen van caesar. een verkennend onderzoek, aan de hand van gegevens cito examens oud en nieuwe stijl 2001; mannus goris, slo, 2002
vakdossier klassieke talen; mannus goris, frans tielens en henk diephuis, slo, 2001
herziening examenprogramma's 2e fase klassieke talen / klassieke culturele vorming; diephuis en agterberg, slo, 2001
verlichtingsmaatregelen profielen, 2001
po grieks en latijn niet verplicht
enquete zelfstandige gymnasia 2001 (situatie per 01-10-2001); vereniging rectoren zelfstandige gymnasia, landelijk steunpunt zelfstandige gymnasia, g.j. smit, 2001
examenverslag cito 2000, met name p. 50
het verschil mag er zijn. een vergelijking tussen gymnasiasten en atheneisten; uulkje de jong, 2000
leerlingen aan het woord over grieks en latijn; tielens en agberberg, slo, 2001
aanvulling op vakdossier grieks en latijn 2000
leerlingen aan het woord over kcv; tielens en agterberg, slo, 2001
aanvulling op vakdossier kcv 2000
vakdossier klassieke talen; mannus goris en frans tielens, slo, 2000
vakdossier klassieke culturele vorming; mannus goris en frans tielens, slo, 2000
praktische opdrachten bij grieks en latijn. richtlijnen en keuzemogelijkheden ten aanzien van doelen, opdrchten, begeleiding en beoordeling; van der schaaf, goris en stokking, vcn en universiteit utrecht, 2000
ict en kcv. een duik in het heden; mannus goris, rob rietberg, atte visser, slo, 2000
ict en kcv. een duik in het heden; veldadvisering, frans tielens, slo, 2000
kcv in medias res. van boekenkast naar mediatheek; marije martijn, aline pastoor, mannus goris, slo, 2000
werkgelegenheid classici; g.j. smit, landelijk steunpunt zelfstandige gymnasia, 2000
special experience in een experiment 'lineaire aanpak van vertalen: een passage van euripides' bacchanten 110-198; alet holwerda, remco regtuit en mannus goris, slo, 1999
schoolonderzoek onderzocht iv. de evaluatie van het schoolonderzoek latijnse taal en letterkunde in het schooljaar 1997-1998; inspectie van het onderwijs, 1999
klassieke culturele vorming: didactische werkvormen voor een nieuwe vak; mannus goris, slo, 1999
profielwerkstuk klassieke talen en kcv: een verkenning; mannus goris, slo, 1999
klassieke culturele vorming. verhalengoed - drama - beeldende kunst - bouwkunst. henk steneker, 1999
syllabus klassieke talen, voor het schoolexamen in de tweede fase vwo; diederik schonau, cito, 1999
met als los bestand bijlage 3
syllbaus klassieke talen, voor de centrale examens in de tweede fase vwo; hans terra, cevo en cito, 1998
syllabus klassieke culturele vorming, voor het schoolexamen in de tweede fase vwo; diederik schonau, cito, 1998
examenprogramma grieks, 1998
examenprogramma latijn, 1998
examenprogramma kcv, 1998
positie klassieke talen nu en straks, resultaten van een enquete over de positie van de klassieke talen in het schooljaar 1997-1998 en na augustus 1998 in de nieuwe tweede fase; inspectie van het onderwijs, 1998
schoolonderzoek onderzocht iv, latijnse taal en letterkunde, inspectie van het onderwijs 1998; materiaal voor conclusies in onderstaand verslag

onderwijsverslag 1998, voortgezet onderwijs; schoolonderzoek latijn in 4.4.3 op pdfpagina 42

herziene versie kerndoelen klassieke talen en antieke cultuur, slo, 1998
kcv: nader beschouwd; verslag van een experiment, 1998
en in originele opmaak hier
checklist leermiddelen grieks en latijn tweede fase; mannus goris, slo, 1997
checklist leermiddelen klassieke culturele vorming tweede fase; mannus goris, slo, 1997
kcv, poster, 1997
het examendossier. vernieuwingen in het schoolexamen. tweede fase; stuurgroep profiel tweede fase, 1997
onderwijsbevoegdheid klassieke culturele vorming, ministerie, 1997
voorlichtingsbrochure latijn en grieks; mannus goris, slo, 1996
voorlichtingsbrochure klassieke culturele vorming; mannus goris, slo, 1996
rapport expliciteringscommissie klassieke culturele vorming; jeanette raap et alii, lampas, 1996
een leerplan klassieke talen en antieke cultuur. bouwstenen voor de basisvorming; mannus goris, slo en wolters-noordhoff, 1996
kerndoelen basisvorming klassieke talen, vcn, 1996.
In originele opmaak kerndoelen 1996 en samenwerking 1996
advies examenprogramma klassieke talen en klassieke culturele vorming; stuurgroep profiel tweede fase, 1995
eerste concept. examenprogramma's havo en vwo, klassieke talen en klassieke culturele vorming tbv de veldraadpleging; vakontwikkelgroep klassieke talen in opdracht van de stuurgroep profiel tweede fase, 1995
computer en latijn; atte visser et alii, commissie coo vcn, 1994
lingua latina ex machina. nota van de werkgroep coolatijn van de valo-vreemde talen; e. jongen et alii, slo, 1992
kerndoelen basisvorming klassieke talen, vcn, 1992
leerplan grieks, sectie grieks, vcn, 1992
documentatiemap basisvorming en klassieke talen, vcn en kpc, 1992
de moeite waard. beschouwingen over nut en waarde van het latijn en grieks en de antieke cultuur voor wvo en universiteit; vrienden van het gymnasium, 1989
quot scholae tot sententiae. enquete-verslag; belanggroepering gymnasiale vorming, hans marcelis, 1989
rapport deelkwalificaties klassieke talen; w. oehlen, 1989
leerplan latijn, vcn, 1986
klassieke vorming in het voortgezet onderwijs. sicking et alii, 1986
antieke cultuur in de onderbouw van het voorgezet onderwijs. klassieke vorming voor 12 tot 14 jarigen; henk van gessel, slo, 1985
antieke cultuur in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs; adviesraad voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs, e. jans, ch. hupperts en h. van gessel, 1985
minimum taalkennis grieks; cevo, 1984
klassieken in het voorgezet onderwijs. een discussienota; frans tielens et alii, slo, 1983
cml-aclo (commissie modernisering leerplan - adviescommissie leerplan ontwikkeling) klassieke talen io 1975-1980; 1980(?)
verslag van de "onderhandse" proeven 1976/1977, cmlkt (commissie modernisering leerplan klassieke talen); 1977
verslag van de "onderhandse" proeven 1975/1976, cmlkt (commissie modernisering leerplan klassieke talen); 1976
gymnasiale afdelingen aan nederlandse lycea en scholengemeenschappen, verslag van een enquete; bgv, 1976
commissie modernisering leerplan klassieke talen. overzicht van de voorschriften en bepalingen met betrekking tot de eindexamens en de staatsexamens latijn en grieks, zoals deze luiden per 1 oktober 1975. met een aantal bijlagen; cmlkt, 1975, groene brochure
discussienota van de commissie modernisering leerplan klassieke talen; cmlkt, lampas, 1974
commissie modernisering leerplan klassieke talen. verslag van de experimenten met een nieuwe vorm van eindexamen voor de klassieke talen in de jaren 1968 tot en met 1971 en informatie betreffende het eindexamen in 1974; cmlkt, 1972, gele brochure
memorandum van de commissie modernisering leerplan klassieke talen; cmlkt, lampas, 1971
de experimentele eindexamens latijn en grieks over gelezen stof 1971 e.v.; kok en verhaak, inspecteurs van het voortgezet onderwijs, lampas, 1971
commissie modernisering leerplan klassieke talen, cmlkt
eerste interimrapport. de doelstellingen van het onderwijs in grieks en latijn op gymnasia en gymnasiale afdelingen van lycea; lampas 1968
tweede interimrapport; lampas 1968
derde interimrapport. latijnse taal en inleiding in de antieke cultuur op athenea en havo-scholen; lampas 1969
vierde interimrapport. experiment met een mondeling examen latijn en/of grieks over gelezen stof; lampas 1969
vijfde interimrapport. verslagen experimentele examens in 1969; lampas 1970
is de griekse litteratuur vertaalbaar?; verdenius et alii, 1958
de uitspraak van het latijn; f.c. unger, 1927


Naar boven


Totaal aantal examenkandidaten vwo en aantal kandidaten Grieks en Latijn

Tweede kolom geeft totaal aantal examenkandidaten. In CITO-examenverslagen is het aantal examenkandidaten Engels vaak hoger dan het aantal examenkandidaten Nederlands; ik neem het aantal kandidaten Nederlands.
De voorlaatste kolom geeft het aantal kandidaten Grieks en Latijn; hierbij is geen rekening gehouden met leerlingen die beide talen hebben.
In de laatste kolom het percentage Grieks en Latijn van het totaal aantal kandidaten vwo; ook hier is geen rekening gehouden met de leerlingen die beide talen hebben.

Een beredeneerde schatting geeft aan dat in 2022 3,9% van de kandidaten Grieks of Latijn examen in beide talen heeft afgelegd. Uitleg.

Let wel: voor de jaren tot 2000 geldt dat ik van verschillende bronnen verschillende aantallen krijg. Dit verschil loopt voor de klassieke talen een enkele keer op tot 100 of meer kandidaten.

Persmap Centraal Examen 2022, paragraaf 3.1: "De aantallen kandidaten zijn gebaseerd op het aantal door scholen bestelde centrale examens bij DUO. Het aantal kandidaten dat feitelijk examen doet, ligt gemiddeld genomen 5 tot 10 procent lager omdat scholen bij het opgeven van de aantallen soms een veiligheidsmarge aanhouden. Paragraaf 8, tabel 1: Latijn, 7001 examenkandidaten.
Tabblad: Plin-Mart, CE22, verantwoording geeft 6748 examenkandidaten. Een verschil van 253 leerlingen, wat overeenkomt met 3,6%.

 

jaartotaal
vwo
GrieksLatijntotaal
klassiek
%
202439.4942.7316.4629.19323,2
202339.9352.7496.8549.60324,0
202240.1103.11467.00110.11525,2
202141.2823.0167.35110.36725,1
2020geen centrale examens door coronacrisis
201941.5332.7407.79610.53625,4
201841.8742.9877.60710.59425,3
201740.9412.8317.68710.51825,7
201638.9752.8247.29510.11926,0
201538.7343.0287.07010.09826,1
201437.6242.6727.0899.76125,9
201338.4122.7727.1419.91325,8
201239.6912.8357.1189.95325,1
201139.8862.7057.47110.17625,5
201035.9202.6317.3329.96327,7
200940.5502.5916.9899.58023,6
200837.9512.6196.6319.25024,4
200735.5012.5886.3438.93125,2
200634.0552.2656.0528.31724,4
200533.1422.0956.1348.22924,8
200431.7152.1055.7347.83924,7
200330.6901.9975.3287.32523,9
200231.9291.8504.9246.77421,2
200132.8712.1085.3117.41922,6
200033.1922.4365.2727.70823,2
1999-2.237---
199831.2852.1194.8676.98622,3
199731.1232.0774.8226.89922,2
199632.0012.1174.7016.81821,3
199532.0202.1304.3046.43420,1
199432.8301.8824.4026.28419,1
199333.3671.8694.3916.26018,8
199233.6692.0204.2526.27218,6
199135.9971.9854.2936.27817,4
199037.2802.0724.5686.64017,8
198937.5082.1144.4696.58317,6
198838.8302.1834.9387.12218,3


Percentage eindexamenkandidaten met Grieks én Latijn

In 2022 heeft 3,9% van de examenkandidaten gymnasium examen gedaan in beide talen. Dit heeft Aurél Kenessy heeft met een DUO-bestand berekend.

41 categorale gymnasia (het Zuidergymnasium in Rotterdam is buiten beschouwing gelaten omdat het ook kandidaten voor het atheneum heeft) hadden 4.531 kandidaten Nederlands, 1.639 Grieks en 3.069 Latijn. Grieks én Latijn is dus 4.708. Dit is 177 meer dan voor Nederlands (4708 - 4531). Het percentage kandidaten dat Grieks én Latijn doet, is dan 3,9% (177 / 4531).

Aurél heeft alleen de categorale gymnasia in de berekening betrokken omdat bij de scholengemeenschappen er ook instromers zijn, die op grond van hun havo-diploma vrijstelling voor ckv hebben. Hierbij werkt bovenstaande rekenmethode dus niet, want het is niet mogelijk om het aantal gymnasiasten op een school te bepalen (logischerwijs aantal kandidaten Nederlands minus aantal kandidaten ckv)..

Er is geen reden om aan te nemen dat de keuze voor Grieks én Latijn op een scholengemeenschap wezenlijk anders is dan op een categoraal gymnasium.

Nog een paar getallen:
2021: 39 gymnasia met 4361 kandidaten Nederlands en 133 dubbelvakkers: 3,0%
2020: corona
2019: 35 gymnasia met 4186 kandidaten Nederlands en 130 dubbelvakkers: 3,1%
2018: 37 gymnasia met 4278 kandidaten Nederlands en 185 dubbelvakkers: 4,3%
2017: 36 gymnasia met 4143 kandidaten Nederlands en 127 dubbelvakkers: 3,0%

Terug naar aantal examenkandidaten.


Naar boven


De status van het merendeel van de publicaties hierboven heeft niet kracht van wet. Veelal gaat het om aanbevelingen of mogelijke invullingen die een eigen leven zijn/kunnen gaan leiden.

Ik heb dit alles voor eigen gebruik bijeengezet. Omdat ook anderen behoefte aan deze informatie hadden/hebben, staat (bijna) alles op deze site. Het gebruik ervan is op eigen risico.

Een aantal bestanden maakt gebruik van Griekse letters. Wil je die bestanden goed kunnen lezen dat heb je een Unicode-lettertype nodig. Lees hier alles hierover.

Met dank aan Robert-Jan Agricola, Annet van den Bergh, Ben Bijnsdorp, Joop Delmaar, Leunis Gabriëlse, Mannus Goris, Harrie Habets, Marc de Hoon, Elly Houtsma, Aurél Kenessy, Annie Krijne-Peters, Chrisbert van Mourik, Paulien Oortman, Stephen Parkes, Peter van der Pasch, Robert Peters, Els Ponstein, Evelien Schapelhouman, Michiel Simons, Frans Slits, Ike te Strake, Emmy van Stratum, Sjef Theunissen, Jan Ebel van der Veen, Mari van de Ven, Maria Verhallen, Vera Veul en Job de Wilde.

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl


Naar boven


Centrale examens Grieks en Latijn

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl

Woord vooraf

Spreadsheet met eindexamens Latijn: jaar, auteur, passages (in pensum en op ce)

2028 / Plato / Ovidius
2027 / Herodotus / Cicero retor
2026 / Homerus (Odyssee) / Filosofie (Seneca en Cicero)
2025 / Sophocles (Antigone) / Vergilius
2024 / Plato / Livius
2023 / Herodotus / Ovidius
2022 / Homerus (Ilias) / Plinius, met Martialis
2021 / Euripides (Bacchae) / Cicero (Pro Sexto Roscio)
2020 / Plato (Symposium) / Vergilius
2019 / Herodotus / Ovidius
2018 / Homerus (Odyssee) / Filosofie (Cicero en Seneca)
2017 / Euripides (Electra) / Livius
2016 / Herodotus / Vergilius
2015 / Homerus (Ilias) / Epistolografie (Cicero en Plinius)
2014 / Plato / Ovidius
2013 / Euripides (Medea) / Seneca
2012 / Homerus (Odyssee) / Livius
2011 / Herodotus / Vergilius
2010 / Sophocles (Oedipus Tyrannus), met Euripides / Cicero (Pro Caelio), met Catullus
2009 / Homerus (Ilias) / Ovidius
2008 / Plato / Seneca, met Tacitus
2007 / Euripides (Hippolytos) / Vergilius
2006 / Homerus (Odyssee) / Livius
2005 / Herodotus / Ovidius, met Vergilius
2004 / Euripides (Troiades) / Cicero (filosofie)
2003 / Homerus (Odyssee) / Livius
2002 / Herodotus / Ovidius
2001 / Herodotus / Caesar
2000 / Euripides (Bacchae) / Cicero (filosofie)
1999 / Homerus (Ilias) / Cicero, met Sallustius (Catilina)
1998 / Plato (Gorgias) / Ovidius
1997 / Sophocles (Antigone) / Livius
1996 / Homerus (Odyssee) / Vergilius
1995 / Herodotus / Seneca
1994 / Sophocles (Electra) / Cicero (Pro Milone)
1993 / Plato / Tacitus
1992 / Homerus (Ilias) / Plinius
1991 / Euripides (Medea) / Seneca
1990 / Herodotus / Ovidius
1973 - 1990: centraal schriftelijk eindexamen
1966: staatsexamen Latijn
1947: examen Grieks
1943 - 1965: toelatingsexamens universiteit
1925 - 1929: Cicero
1918 - 1922: Tacitus


1918 - 1922: Latijnsche vertalingen uit Tacitus ... examens ... 1918-1922


1925 - 1929: Latijnsche vertalingen uit Cicero ... examens ... 1925-1929


1943 - 1965: toelatingsexamens universiteit


1947: examen Grieks


1966: staatsexamen Latijn


Alle examens duren 3 uur, behalve 1971, 1972, 1973 en 1974 (2 uur).
Vanaf 1978 zijn er correctiemodellen voor de vertaling van tijdvak 1.
           Latijn 1978 en 1979 en Grieks 1979 officieus correctiemodel.
           Vanaf 1980 officieel correctiemodel.
Vanaf 1983 zijn er correctiemodellen voor de vertaling van tijdvak 2.

1971, Grieks en Latijn, oude stijl
1971, Grieks en Latijn, nieuwe stijl

1972, Grieks gymnasium
1972, Grieks, tijdvak 1 vwo
1972, Grieks, tijdvak 2 vwo
1972, Latijn gymnasium
1972, Latijn, tijdvak 1 vwo
1972, Latijn, tijdvak 2 vwo

1973, Grieks gymnasium/staatsexamen
1973, Grieks, tijdvak 1 vwo
1973, Grieks, tijdvak 2 vwo
1973, Grieks, proefopgave 1971 nieuwe stijl met vragen
1973, Latijn gymnasium
1973, Latijn, tijdvak 1 vwo
1973, Latijn, tijdvak 2 vwo

1974, Grieks gymnasium
1974, Grieks, tijdvak 1 vwo
1974, Grieks, tijdvak 2 vwo
1974, Latijn gymnasium
1974, Latijn, tijdvak 1 vwo
1974, Latijn, tijdvak 2 vwo

1975, Grieks, tijdvak 1
1975, Grieks, tijdvak 2
1975, Latijn, tijdvak 1
1975, Latijn, tijdvak 2

1976, Grieks, tijdvak 1
1976, Grieks, tijdvak 2
1976, Latijn, tijdvak 1
1976, Latijn, tijdvak 2

1977, Grieks, tijdvak 1
1977, Grieks, tijdvak 2
1977, Latijn, tijdvak 1
1977, Latijn, tijdvak 2

1978, Grieks, tijdvak 1
1978, Grieks, tijdvak 2
1978, Latijn, tijdvak 1
1978, Latijn, tijdvak 2

1979, Grieks, tijdvak 1
1979, Grieks, tijdvak 2
1979, Latijn, tijdvak 1
1979, Latijn, tijdvak 2

1980, Grieks, tijdvak 1
1980, Grieks, tijdvak 2
1980, Latijn, tijdvak 1
1980, Latijn, tijdvak 2

1981, Grieks, tijdvak 1
1981, Grieks, tijdvak 2
1981, Latijn, tijdvak 1
1981, Latijn, tijdvak 2

1982, Grieks, tijdvak 1
1982, Grieks, tijdvak 2
1982, Latijn, tijdvak 1
1982, Latijn, tijdvak 2

1983, Grieks, tijdvak 1
1983, Grieks, tijdvak 2
1983, Latijn, tijdvak 1
1983, Latijn, tijdvak 2

1984, Grieks, tijdvak 1
1984, Grieks, tijdvak 2
1984, Latijn, tijdvak 1
1984, Latijn, tijdvak 2

1985, Grieks, tijdvak 1
1985, Grieks, tijdvak 2
1985, Latijn, tijdvak 1
1985, Latijn, tijdvak 2

1986, Grieks, tijdvak 1
1986, Grieks, tijdvak 2
1986, Latijn, tijdvak 1
1986, Latijn, tijdvak 2

1987, Grieks, tijdvak 1
1987, Grieks, tijdvak 2
1987, Latijn, tijdvak 1
1987, Latijn, tijdvak 2

1988, Grieks, tijdvak 1
1988, Grieks, tijdvak 2
1988, Latijn, tijdvak 1
1988, Latijn, tijdvak 2

1989, Grieks, tijdvak 1
1989, Grieks, tijdvak 2
1989, Latijn, tijdvak 1
1989, Latijn, tijdvak 2

1990, Grieks, tijdvak 1
1990, Grieks, tijdvak 2
1990, Latijn, tijdvak 1
1990, Latijn, tijdvak 2

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Ovidius

1990, Grieks, syllabus
1990, Latijn, syllabus

Mededeling normering: geen mededeling?

1990, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1990, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1990, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1990, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1990, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1990, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1990, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1990, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1990, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1990, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1990, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1990, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Euripides (Medea)
Latijn: Seneca

1991, Grieks, syllabus
1991, Latijn, syllabus

Mededeling normering: geen mededeling?

1991, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1991, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1991, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1991, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1991, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1991, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1991, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1991, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1991, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
1991, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift aanvulling

1991, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1991, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1991, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Homerus (Ilias)
Latijn: Plinius

1992, Grieks, syllabus
1992, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 3 punten, ophoging Grieks 3 punten

1992, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1992, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1992, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1992, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1992, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1992, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1992, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1992, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1992, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1992, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1992, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1992, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
1992, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift aanvulling

Terug


Grieks: Plato
Latijn: Tacitus

1993, Grieks, syllabus
1993, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 10 punten, ophoging Grieks 0 punten

1993, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1993, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1993, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1993, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1993, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1993, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1993, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1993, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1993, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje erratum
1993, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1993, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1993, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1993, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Sophocles (Electra)
Latijn: Cicero (Pro Milone)

1994, Grieks, syllabus
1994, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 0 punten, ophoging Grieks 4 punten

1994, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1994, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1994, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1994, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1994, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1994, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1994, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1994, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1994, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1994, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1994, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1994, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Seneca

1995, Grieks, syllabus
1995, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 0 punten, ophoging Grieks 0 punten

1995, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1995, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1995, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1995, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1995, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1995, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1995, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1995, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1995, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1995, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1995, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1995, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Homerus (Odyssee)
Latijn: Vergilius

1996, Grieks, syllabus
1996, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 4 punten, ophoging Grieks 0 punten

1996, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1996, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1996, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1996, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1996, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1996, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1996, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1996, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1996, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1996, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1996, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1996, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Sophocles (Antigone)
Latijn: Livius

1997, Grieks, syllabus
1997, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 5 punten, ophoging Grieks 0 punten

1997, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1997, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1997, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1997, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1997, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1997, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1997, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1997, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1997, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift

1997, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1997, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1997, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Plato (Gorgias)
Latijn: Ovidius

1998, Grieks, syllabus
1998, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 0 punten, ophoging Grieks 3 punten

1998, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1998, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1998, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift

1998, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1998, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1998, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift

1998, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1998, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1998, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
1998, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift aanvulling

1998, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1998, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1998, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift

Terug


Grieks: Homerus (Ilias)
Latijn: Cicero, met Sallustius (Catilina)

1999, Grieks, syllabus
1999, Latijn, syllabus

Mededeling normering: ophoging Latijn 3 punten (alleen tijdvak 1), ophoging Grieks 0 punten

1999, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
1999, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
1999, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
1999, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering

1999, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
1999, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
1999, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
1999, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift aanvulling
1999, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering

1999, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
1999, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
1999, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
1999, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering

1999, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
1999, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
1999, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
1999, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering

Terug


Grieks: Euripides (Bacchae)
Latijn: Cicero (filosofie)

2000, syllabus

2000, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2000, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2000, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje aanvulling
2000, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2000, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2000, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2000, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2000, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2000, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2000, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2000, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje aanvulling
2000, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2000, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2000, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2000, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2000, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2000, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2000, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Caesar

2001, syllabus

2001, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2001, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2001, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2001, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2001, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje, oude stijl, aanvulling
2001, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje, nieuwe stijl, aanvulling
2001, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2001, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2001, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje, oude stijl, aanvulling
2001, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje, nieuwe stijl, aanvulling
2001, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje, oude stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje, nieuwe stijl
2001, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2001, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Ovidius

2002, syllabus

2002, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2002, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2002, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2002, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2002, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2002, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2002, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2002, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2002, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2002, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2002, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2002, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2002, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2002, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2002, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2002, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

Terug


Grieks: Homerus (Odyssee)
Latijn: Livius

2003, syllabus

2003, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2003, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2003, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2003, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2003, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2003, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2003, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2003, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2003, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2003, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2003, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2003, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2003, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2003, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2003, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2003, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

Terug


Grieks: Euripides (Troiades)
Latijn: Cicero (filosofie)

2004, syllabus

2004, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2004, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2004, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2004, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2004, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2004, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2004, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2004, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2004, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2004, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2004, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2004, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2004, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2004, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2004, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2004, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Ovidius, met Vergilius

2005, syllabus

2005, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2005, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2005, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2005, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2005, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2005, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2005, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2005, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2005, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2005, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2005, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2005, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2005, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2005, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2005, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2005, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

Terug


Grieks: Homerus (Odyssee)
Latijn: Livius

2006, syllabus

2006, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2006, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2006, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2006, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2006, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2006, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2006, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2006, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2006, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2006, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2006, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2006, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2006, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2006, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2006, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2006, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2006, pta staatsexamen Grieks
2006, pta staatsexamen Latijn
2006, pta staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Euripides (Hippolytus)
Latijn: Vergilius

2007, Grieks, syllabus
2007, Latijn, syllabus

2007, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2007, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2007, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2007, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2007, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
      De afbeelding in het tekstboekje is voorzien van de volgende bronvermelding:
      P. Virgilii Maronis cum Veterum omnium commentariis et Selectis recentiorum notis nova editio, A. Commelin 1646.
      De afbeelding is licht aangepast, en wel bij de koe in het bovenste plaatje. Vergelijk het origineel.
2007, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2007, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2007, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2007, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2007, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2007, pta staatsexamen Grieks. Dit is een officiele publicatie van de IB-Groep inclusief de aanwijzing om via Google te zoeken!
2007, pta staatsexamen Latijn
2007, pta staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Plato
Latijn: Seneca, met Tacitus

2008, Grieks, syllabus
2008, Latijn, syllabus

2008, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2008, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2008, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2008, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2008, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2008, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2008, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2008, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2008, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2008, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2008, pta staatsexamen Grieks
2008, pta staatsexamen Latijn
2008, pta staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Homerus (Ilias)
Latijn: Ovidius

2009, Grieks, syllabus
2009, Latijn, syllabus

2009, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2009, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2009, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2009, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift aanvulling
2009, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2009, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2009, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2009, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2009, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift aanvulling
2009, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2009, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2009, tijdvak 2, Latijn: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2009, pta staatsexamen Grieks
2009, pta staatsexamen Latijn
2009, pta staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Sophocles (Oedipus Tyrannus), met Euripides
Latijn: Cicero (Pro Caelio), met Catullus

2010, Grieks, syllabus [vertaling uit Euripides!]
2010, Grieks, syllabus, uitgebreid [vertaling uit Euripides!]
2010, Latijn, syllabus
2010, Latijn, syllabus, uitgebreid

2010, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2010, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2010, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2010, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift aanvulling
2010, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2010, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2010, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2010, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2010, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2010, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift aanvulling
2010, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2010, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2010, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2010, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2010, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2010, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2010, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2010, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2010, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift aanvulling
2010, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2010, pta staatsexamen Grieks (oude profielstructuur)
2010, pta staatsexamen Grieks (vernieuwde profielstructuur)
2010, pta staatsexamen Latijn (oude profielstructuur)
2010, pta staatsexamen Latijn (vernieuwde profielstructuur)
2010, pta staatsexamen KCV (oude profielstructuur)
2010, pta staatsexamen KCV (vernieuwde profielstructuur)

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Vergilius

2011, Grieks, concept syllabus
2011, Grieks, definitieve syllabus
2011, Latijn, concept syllabus
2011, Latijn, definitieve syllabus

2011, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2011, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2011, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2011, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2011, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2011, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2011, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2011, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2011, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2011, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2011, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2011, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2011, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2011, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2011, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2011, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2011, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2011, pta staatsexamen Grieks (oude profielstructuur)
2011, pta staatsexamen Grieks (vernieuwde profielstructuur)
2011, pta staatsexamen Latijn (oude profielstructuur)
2011, pta staatsexamen Latijn (vernieuwde profielstructuur)
2011, pta staatsexamen KCV (oude profielstructuur)
2011, pta staatsexamen KCV (vernieuwde profielstructuur)

Terug


Grieks: Homerus (Odyssee)
Latijn: Livius

2012, Grieks, concept syllabus
2012, Grieks, definitieve syllabus
2012, Latijn, concept syllabus
2012, Latijn, definitieve syllabus

2012, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2012, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2012, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2012, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2012, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2012, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2012, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2012, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2012, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2012, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2012, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2012, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2012, tijdvak 2, Grieks: "aangewezen vak", via staatsexamencommissie, opgaven worden niet vrijgegeven

2012, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2012, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2012, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2012, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2012, vakinformatie staatsexamen Grieks
2012, vakinformatie staatsexamen Latijn
2012, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Euripides (Medea)
Latijn: Seneca

2013, Grieks, concept syllabus
2013, Grieks, definitieve syllabus
2013, Latijn, concept syllabus
2013, Latijn, definitieve syllabus

2013, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2013, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2013, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2013, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2013, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2013, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2013, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2013, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2013, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2013, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2013, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2013, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2013, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2013, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2013, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2013, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2013, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2013, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2013, vakinformatie staatsexamen Grieks
2013, vakinformatie staatsexamen Latijn
2013, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Plato
Latijn: Ovidius

2014, Grieks, concept syllabus
2014, Grieks, definitieve syllabus
2014, Latijn, concept syllabus
2014, Latijn, definitieve syllabus

2014, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2014, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2014, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2014, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2014, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2014, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2014, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2014, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2014, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2014, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2014, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2014, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2014, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2014, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2014, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2014, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2014, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2014, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2014, vakinformatie staatsexamen Grieks
2014, vakinformatie staatsexamen Latijn
2014, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Homerus (Ilias)
Latijn: Epistolografie (Cicero en Plinius)

2015, Grieks, concept syllabus
2015, Grieks, definitieve syllabus
Nota bene: de minimumlijst Grieks is aangepast; zie syllabus pagina 16.

2015, Latijn, concept syllabus
2015, Latijn, definitieve syllabus
Nota bene: de minimumlijst Latijn is aangepast; zie syllabus pagina 17.

2015, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2015, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2015, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2015, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2015, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2015, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2015, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2015, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2015, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2015, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2015, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2015, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2015, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2015, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2015, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2015, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2015, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2015, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2015, vakinformatie staatsexamen Grieks
2015, vakinformatie staatsexamen Latijn
2015, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Vergilius

2016, Grieks, concept syllabus
2016, Grieks, definitieve syllabus

2016, Latijn, concept syllabus
2016, Latijn, definitieve syllabus

2016, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2016, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2016, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2016, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2016, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2016, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2016, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2016, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2016, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2016, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2016, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2016, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2016, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2016, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2016, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2016, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2016, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2016, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2016, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2016, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2016, vakinformatie staatsexamen Grieks
2016, vakinformatie staatsexamen Latijn
2016, vakinformatie staatsexamen KCV

Terug


Grieks: Euripides (Electra)
Latijn: Livius

2017, Grieks, concept syllabus (versie 1)
2017, Grieks, syllabus (versie 2.1)
2017, Grieks, vakspecifieke informatie bij Septembermededeling

2017, Latijn, concept syllabus (versie 1)
2017, Latijn, syllabus (versie 2.1)
2017, Latijn, vakspecifieke informatie bij Septembermededeling

2017, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2017, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2017, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2017, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2017, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2017, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2017, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2017, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2017, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2017, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2017, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2017, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2017, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2017, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2017, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2017, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2017, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2017, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2017, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2017, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2017, vakinformatie staatsexamen Grieks, oud
2017, vakinformatie staatsexamen Latijn, oud
2017, vakinformatie staatsexamen KCV, oud

2017, vakinformatie staatsexamen Grieks, nieuw
2017, vakinformatie staatsexamen Latijn, nieuw

Terug


Grieks: Homerus (Odyssee)
Latijn: Cicero en Seneca

2018, Grieks, concept syllabus (versie 1)
2018, Grieks, syllabus (versie 2)

2018, Latijn, concept syllabus (versie 1)
2018, Latijn, syllabus (versie 2)

2018, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2018, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2018, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2018, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2018, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term
2018, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2018, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2018, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2018, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2018, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2018, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2018, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2018, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2018, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2018, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2018, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2018, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2018, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2018, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2018, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2018, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2018, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2018, vakinformatie staatsexamen Grieks
2018, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Ovidius

2019, Grieks, concept syllabus
2019, Grieks, syllabus (versie 2)

2019, Latijn, concept syllabus
2019, Latijn, syllabus (versie 2)
2019, Latijn, syllabus (versie 3): Her. 16.240 toegevoegd
centraal examen: dactylische hexameter

2019, woordenboek: Prisma niet genoemd; par. 3.3

2019, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2019, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2019, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2019, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2019, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2019, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2019, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2019, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2019, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2019, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term
2019, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden
2019, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje, opmaak voor blinden en slechtzienden

2019, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2019, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2019, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2019, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2019, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2019, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2019, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2019, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2019, vakinformatie staatsexamen Grieks
2019, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Plato (Symposium)
Latijn: Vergilius

2020, Grieks, concept syllabus
2020, Grieks, syllabus

2020, Latijn, concept syllabus
2020, Latijn, syllabus
centraal examen: dactylische hexameter

2020, woordenboek: Prisma wel genoemd; par. 3.3

Geen centraal examen in verband met corona-crisis.

2020, vakinformatie staatsexamen Grieks
2020, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Euripides (Bacchae)
Latijn: Cicero (Pro Sexto Roscio)

2021, Grieks, concept syllabus
2021, Grieks, syllabus (versie 3)

2021, Latijn, concept syllabus
2021, Latijn, syllabus (versie 3)

2021, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2021, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2021, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2021, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift aanvulling
2021, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2021, tijdvak 1, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2021, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2021, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2021, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2021, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift aanvulling
2021, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2021, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2021, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2021, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2021, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2021, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2021, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2021, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2021, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2021, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2021, tijdvak 3, Grieks, tekstboekje
2021, tijdvak 3, Grieks, vragenboekje
2021, tijdvak 3, Grieks, correctievoorschrift
2021, tijdvak 3, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2021, tijdvak 3, Latijn, tekstboekje
2021, tijdvak 3, Latijn, vragenboekje
2021, tijdvak 3, Latijn, correctievoorschrift
2021, tijdvak 3, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2021, vakinformatie staatsexamen Grieks
2021, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Homerus (Ilias)
Latijn: Plinius, met Martialis

2022, Grieks, concept syllabus
2022, Grieks, syllabus (versie 2)
centraal examen: dactylische hexameter

2022, Latijn, concept syllabus
2022, Latijn, syllabus (versie 2)
Let wel: syllabus A 3 (pagina 7):
"Scansie van het elegische distichon wordt voor dit examen niet bekend verondersteld."

2022, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2022, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2022, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2022, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift aanvulling
2022, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift tweede aanvulling
2022, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2022, tijdvak 1, Grieks mededeling normering. Uitleg N-term

2022, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2022, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2022, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2022, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2022, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2022, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2022, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2022, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2022, tijdvak 2, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2022, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2022, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2022, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2022, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2022, tijdvak 3, Grieks, tekstboekje
2022, tijdvak 3, Grieks, vragenboekje
2022, tijdvak 3, Grieks, correctievoorschrift
2022, tijdvak 3, Grieks, mededeling normering. Uitleg N-term

2022, tijdvak 3, Latijn, tekstboekje
2022, tijdvak 3, Latijn, vragenboekje
2022, tijdvak 3, Latijn, correctievoorschrift
2022, tijdvak 3, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2022, vakinformatie staatsexamen Grieks
2022, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Herodotus
Latijn: Ovidius

2023, Grieks, concept syllabus
2023, Grieks, syllabus (versie 2)

2023, Latijn, concept syllabus
2023, Latijn, syllabus (versie 2)
centraal examen: dactylische hexameter

2023, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2023, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2023, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2023, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift aanvulling
2023, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2023, tijdvak 1, Grieks mededeling normering. Uitleg N-term

2023, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2023, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2023, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2023, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift aanvulling
2023, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2023, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2023, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2023, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2023, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2023, tijdvak 2, Grieks mededeling normering. Uitleg N-term

2023, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2023, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2023, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2023, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2023, vakinformatie staatsexamen Grieks
2023, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Plato
Latijn: Livius

2024, Grieks, concept syllabus; versie 1.0 februari 2022
2024, Grieks, concept syllabus; versie 1.0 maart 2022
     [verschil op de voorlaatste pagina: stichomythie meteen onder patronymicum]
2024, Grieks, syllabus (versie 2)

2024, Latijn, concept syllabus
2024, Latijn, syllabus (versie 2)

2024, tijdvak 1, Grieks, tekstboekje
2024, tijdvak 1, Grieks, vragenboekje
2024, tijdvak 1, Grieks, correctievoorschrift
2024, tijdvak 1, Grieks, correctieadvies VCN
2024, tijdvak 1, Grieks mededeling normering. Uitleg N-term

2024, tijdvak 1, Latijn, tekstboekje
2024, tijdvak 1, Latijn, vragenboekje
2024, tijdvak 1, Latijn, correctievoorschrift
2024, tijdvak 1, Latijn, correctieadvies VCN
2024, tijdvak 1, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2024, tijdvak 2, Grieks, tekstboekje
2024, tijdvak 2, Grieks, vragenboekje
2024, tijdvak 2, Grieks, correctievoorschrift
2024, tijdvak 2, Grieks mededeling normering. Uitleg N-term

2024, tijdvak 2, Latijn, tekstboekje
2024, tijdvak 2, Latijn, vragenboekje
2024, tijdvak 2, Latijn, correctievoorschrift
2024, tijdvak 2, Latijn, mededeling normering. Uitleg N-term

2024, vakinformatie staatsexamen Grieks
2024, vakinformatie staatsexamen Latijn

Terug


Grieks: Sophocles (Antigone)
Latijn: Vergilius

2025, Grieks, concept syllabus
2025, Grieks, syllabus (versie 2)
Proefvertaling uit Euripides

2025, Latijn, concept syllabus
2025, Latijn, syllabus (versie 2)

Terug


Grieks: Homerus (Odyssee)
Latijn: Seneca en Cicero

2026, Grieks, concept syllabus
2026, Grieks, concept syllabus (versie 2, maart) ('begrippen' vervangen door 'middelen')
2026, Grieks, syllabus (versie 2, juli) ('middelen' vervangen door 'begrippen')

2026, Latijn, concept syllabus
2026, Latijn, concept syllabus (versie 2, maart) ('begrippen' vervangen door 'middelen')
2026, Latijn, syllabus (versie 2, juli) ('middelen' vervangen door 'begrippen')
Proefvertaling uit Epistulae Morales

Terug


2027: Herodotus / Cicero retor


2028: Plato / Ovidius

Terug


Woord vooraf bij de centrale examens Grieks en Latijn

De meeste bestanden zijn pdf's, er zijn ook doc-, htm- en jpg-files. Je kunt ze rechtstreeks bekijken in je webbrowser.
De kwaliteit van de pdf's beter als je ze opslaat en dan opent in een pdf-viewer, veelal Adobe Acrobat Reader. Ook 'vergroten' komt de kwaliteit, die niet altijd even goed is, ten goede.
De bestanden variëren in grootte: syllabi en examens van '90 t/m '98 zijn tussen de 1 en 6 Mb, een deel van de examens vanaf '99 ligt onder de 500 Kb, bij '73 t/m '90 liggen de afzonderlijke pagina's allemaal onder de 500 Kb.

Sommige bestanden komen rechtstreeks van Gele Katernen of CITO of IBG of DUO of CvTE, andere heb ik gescand. De basis van dit geheel (1990-2003) is tot stand gekomen als onderdeel van GREX, community Klassieke Talen/KCV.

De bestandsnaamopbouw is als volgt: 97-L-1-t.pdf.
97 geeft jaartal aan.
L geeft vak aan. L voor Latijn, G voor Grieks, KCV voor Klassieke Culturele Vorming.
1 geeft tijdvak aan. 1, 2 of 3 (alleen 2021).
t geeft tekstboekje aan, v vragenboekje, c correctievoorschrift, m mededeling/aanvulling, n mededeling normering, s syllabus, sc conceptsyllabus, st staatsexameninformatie, sz (braille)opmaak voor blinden en slechtzienden, vcn correctieadvies vcn. Overgangsjaar 2001: u tekstboekje nieuwe stijl, w vragenboekje nieuwe stijl.
De examens '73 t/m '90 hebben een (hexadecimaal) volgnummer achteraan; deze examens zijn pagina voor pagina gescand als jpg.

Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.

Terug naar 'woord vooraf'


Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl


Naar boven