Aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo

kenmerk: VO/BOB-2001/28277
datum: 24 juli 2001
gepubliceerd: Gele katern 2001, nr. 18a, p. 82 t/m 85

Latijnse en Griekse taal en letterkunde
De verplichting tot een praktische opdracht vervalt. De school mag kiezen voor een of meer praktische opdrachten. De weging van de praktische opdrachten in het cijfer van het schoolexamen is ten hoogste 40%.

Klassieke culturele vorming (vwo)
Het aantal verplichte praktische opdrachten is: één.
De school mag kiezen voor meer praktische opdrachten.
De weging van de praktische opdrachten in het cijfer van het schoolexamen is ten minste 20% en ten hoogste 40%.
De school maakt zelf een selectie uit het handelingsdeel, met inachtneming van de in de regelgeving aangegeven studielast.