www.STILUS.nl

Stichting STILUS draagt de klassieke talen en cultuur een warm hart toe. Zij presenteert daarom op deze website interessant materiaal met betrekking tot de Antieken.


Latijn (en Grieks) vertalen

Er zijn verschillende manieren om een Latijnse of Griekse tekst te vertalen.

De aanpak die in het Nederlandse onderwijs meestal gevolgd wordt, staat wel bekend onder het acroniem PSOLMO: Persoonvorm, Samengestelde zin, Onderwerp, Lijdend vw., Meewerkend vw., Overige zinsdelen.
Dit tekstje en deze tekening geven treffend weer dat beginnen met het laatste woord van een zin problematisch kan zijn.
Een andere uitdaging van PSOLMO is dat de vertaler het risico loopt de woordvolgorde in de originele tekst geheel uit het oog te verliezen. De woordvolgorde is bij Latijnse proza-schrijvers voornamelijk (chrono)logisch en dus noodzakelijk om de inhoud te begrijpen.

Twee vertaalmethodes om woordvolgorde en tekstopbouw te respecteren zijn:
Dynalyse: een Latijnse tekst lezen zoals een Romein hem zou horen.
en
Kolometrie: een Latijnse tekst lezen volgens de positionele methode: met kola/cola.

Een goed hulpmiddel bij het vertalen kan Didasko zijn. Didasko biedt hulp (woordbetekenis, zinsconstructie, vormleer) bij het lezen en vertalen van Latijnse en Griekse teksten, waaronder de examenpensa.

En natuurlijk is er voor vruchtbaar vertalen woordkennis nodig. Hier staat een woordenlijst Latijn op frequentie in een spreadsheet. Op de pagina staan ook een paar andere lijsten Latijn en Grieks. En informatie over woordjes leren.

Voor de gevorderde Latinist: Meissners Fraseologie. Een uitgebreide verzameling woorden en zegswijzen in het Latijn, met Nederlandse vertaling.

Ook handig:
Grammatica's
aantal Nederlandstalige grammatica's
Woordenboeken
aantal Nederlandstalige woordenboeken
Coniugatio
Computerdrill: werkwoord Latijn
Congruentia
Computerdrill: congruentie Latijn
Declinatio
Computerdrill: zelfstandig naamwoord Latijn
Declinatio Graeca
Computerdrill: zelfstandig naamwoord Grieks
Gvorm
Computerdrill: werkwoord Grieks


Stichting Stilus kan jou hulp bieden bij vertalingen uit het Latijn.
Maar: geen hulp bij vertaalteksten voor scholieren.
Mail voor de mogelijkheden en de kosten.


Terug naar de hoofdpagina


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Vragen en opmerkingen zijn welkom.

Leo Nellissen

Deze pagina maakt deel uit van www.STILUS.nl