Roma Magistri Gregorii
narratio de mirabilibus urbis Romae
index

Verantwoording voor de tekst

De tekst is gebaseerd op de tekstuitgaven van Rushforth en van Huygens.

Gregorius heeft zijn Narratio in een middeleeuws Latijnse spelling geschreven. Omwille van de herkenbaarheid van de woorden heb ik de tekst herspeld naar klassiek Latijn.

Twee grammaticale vormen heb ik aangepast: Gregorius gebruikt hii in plaats van hi en maiori in plaats van maiore.
Ook heb ik de verkorte werkwoordsvormen uitgeschreven: subiugavisset in plaats van subiugasset.

Odiunt (in plaats van oderunt; 26) en partibor (in plaats van partiar; 25) heb ik laten staan; deze vormen leveren bij vertaling geen probleem op.
Het gebruik van sibi/se is ook niet altijd volgens de regels van de klassieke grammatica (22, 29).
Verder krijgt fertur een AcI (8 en 20) en congrueren onderwerp en persoonsvorm een enkele keer niet (12).


Een aantal in het oog springende verschillen tussen de middeleeuwse en de klassieke spelling:

Bovendien is Gregorius niet consequent in zijn spelling. Hij gebruikt bijvoorbeeld in twee opeenvolgende zinnen Appollinis en Apollo (10) en zelfs in één zin ymaginibus en imaginis (6).

Terug