De Grot van de Sibylle


De instorting van de oorspronkelijke ingang (waarvan slechts de deurposten resten) en 
van het 1e deel  van de galerij laat onmiddellijk zien,als in een doorsnede, 
de trapeziumvorm van de grot, benadrukt door het licht van de  openingen 
aan de westkant. De trapeziumvorm dateert misschien uit de 
tweede helft van de IVe eeuw v.C.; aan een volgende fase  is daarentegen toe 
te schrijven het laten zaken van het beplaveide grondvlak met een stuk, 
smaller dan het voorafgaande en  dan de verticale gang, die de hoogte 
van de huidige galerij brengt op 5 m.
Cumae, Parco Archeologico. <<Grot van de Sibylle>>. Plattegrond.

Cumae, Parco Archeologico. <<Grot van de Sibylle>>: dromos.
De archaïsche aanblik van deze dromos en de vergelijking met de beschrijvingen van Vergilius en van andere antieke auteurs bevorderen de identificatie met de mythische grot, zetel van de Cumaanse Sibylle; nochthans kort geleden is deze geïnterpreteerd als een defensieve structuur. Ter ondersteuning van deze laatste hypothese dienen de positie van de galerij geplaatst onder de bergpas die de akropolis verbindt met de zuidelijke heuvelrug, de analogie met andere defensieve structuren van Groot-Griekenland, tenslotte de vergelijking met de oude getuigenissen die de constructie van forten betreffen. Het zou dus om een vooruitstekend bolwerk gaan, parallel aan de lijn van de hoger liggende fortificaties en aan die van de kust.

Cumae, Parco Archeologico. <<Grot van de Sibylle>>: de binnenkamer.
Langs het 1e stuk zonder dak gaat men een lange corridor in (131,20m) uitgegraven in tufsteen met perfect rechtlijnig verloop. Vroeger kreeg deze lucht en licht door enige schachten, gedeeltelijk nog zichtbaar. In de westelijke muur (rechts) ziet men, met regelmatige tussenpozen, negen zijarmen; van deze hebben er zes verbinding met buiten en drie gesloten. Tegen de helft van de gang, links, is een zijgang verdeeld in drie rechthoekige vertrekken die samen een kruisvorm bezitten, in de Romeinse tijd gebruikt als cisternen; zij waren voorzien van een voedingskanaal, waarvan de sporen nog te zien zijn langs de linkerwand van de galerij. Op de bodem van de cisternen geven enige kisten in metselwerk en grafkuilen aan dat dit deel van de galerij zich in Christelijke tijd ontwikkelde tot catacombe. Uit dezelfde eeuw dateert ook een nis in de vorm van boog (arcosoli), die iets verder langs de corridor zichtbaar is.

Cumae, Parco Archeologico. <<Grot van de Sibylle>>: Arcosoli.
Men komt tenslotte in een rechthoekige zaal. Vandaar is er links een vestibule, vroeger afgesloten door een traliehek, die leidt naar een klein vertrek, dat zich verder verdeelt in drie kleinere vertrekken in kruisvorm geordend. Deze kamer is geïnterpreteerd als de oikos endotatos waarin de Sibylle, gezeten op een troon, haar voorspellingen zou hebben uitgesproken. Het boogdak laat voor de zaal een datering in de late keizertijd vaststellen.
De <<Grot van de Sibylle>> verlatend en links verdergaand kan men komen, naast de trappen die naar de akropolis leiden, naar een terras waarvandaan het mogelijk is de zone te bekijken die ingenomen wordt door de oude haven van Cumae.
Aan de oostkant van het terras zijn de resten zichtbaar van de ordening uit laat-republikeinse en augusteïsche tijd van de buitenkant van de <<Grot van de Sibylle>>.