Caius

Caius [Gaius], 17 december 283 - 22 april 296 (als heilige vereerd).

Het pontificaat van Caius, wiens juiste naam Gaius was, viel samen met een periode van ononderbroken vrede en in een tijd dat de kerk van Rome haar positie leek te hebben gestabiliseerd. Hoewel hij zijn ambt meer dan twaalf jaar vervulde, is er geen betrouwbare specifieke informatie over zijn ponfificaat bewaard. Toen hij stierf, moet de pauscrypte op de begraafplaats van Calixtus vol zijn geweest, want hij werd begraven in een nabijgelegen ruimte. Brokstukken van zijn grafschrift in Griekse letters werden daar in de negentiende eeuw teruggevonden. De eerste letter van zijn naam was duidelijk een gamma (Γ). In l631 bracht paus Urbanus VIII zijn lichaam over naar de kerk van San Caio in Rome. Na de afbraak van de kerk in 1880 werden de overblijfselen van de paus bijgezet in een privé-kapel van de Barberini-prinsen. Feestdag: 22 april.


Pausen Afkortingen Lijst van Namen