Haman

Haman (hebr. hāmān), volgens het boek Est hoogste waardigheidsbekleder aan het perzische hof onder koning Xerxes, tegenspeler van Mordechai en Esther. H. besloot de joden in het perzische rijk uit te roeien; het onheil werd evenwel afgewend door de tussenkomst van Esther bij koning Xerxes. H. zelf werd door Xerxes verdacht van majesteitsschennis, ter dood veroordeeld en opgehangen aan de galg die hij voor Mordechai bestemd had (Est 3,1-7, 10). [v. d. Born]


Afkortingen Lijst van Namen