Ibas

Ibas, bisschop van Edessa (gestorven 457), volgde in 435 Rabulas op. Aan de perzische bisschop Maris schreef hij ca. 433-436 een brief met christologische inhoud (grotendeels in griekse vertaling bewaard), op grond waarvan hij in 449 werd afgezet. In 451 werd hij in zijn waardigheid hersteld, maar zijn geschrift werd in 533 opnieuw als nestoriaans veroordeeld. Zijn vertalingen en hymnen zijn verloren gegaan.


Lit. A. d'Alès (RScR 1932, 5-25). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen