Innocentius

Innocentius I, bisschop van Rome (402-417), accentueerde door zijn optreden het primaat van Rome. Hij slaagde er in 410 niet in, de plundering van Rome door Alarik te verhinderen. In verschillende brieven aan bisschoppen verlangde hij dat de H. Stoel in belangrijke aangelegenheden zou beslissen. Hij steunde Hieronymus tegen Iohannes van Jeruzalem, wist van keizer Honorius gedaan te krijgen dat deze een wet tegen de donatisten uitvaardigde (404) en bekrachtigde in 417 het oordeel van synoden in N.-Africa tegen Pelagius en Caelestius.


Lit. H. Gebhardt, Die Bedeutung I.' I. für die Entwicklung der päpstlichen Gewalt (Leipzig 1901). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen