Soter

Soter (Σωτήρ), ca. 166 - ca. 174; 166-175 in de officiële lijst van het Vaticaan (als heilige vereerd).

De belangrijkste ontwikkeling tijdens het ponfificaat van Soter was de invoering in Rome van het paasfeest als een jaarlijks terugkerend liturgisch feest. Er werd overeenstemming bereikt om de zondag na de veertiende dag van de joodse maand nisan als datum voor dit feest te kiezen. Dat week af van het gebruik in de kerken van Klein-Azië. Zie daarvoor de informatie bij paus Anicetus. De geschiedschrijver Eusebius van Caesarea (gest. ca. 339) bewaarde fragmenten van een brief die bisschop Dionysius van Corinthe aan Soter had geschreven uit erkenning voor een brief van de paus aan die gemeente. Daarin beloofde hij dat de brief van de paus regelmatig zou worden voorgelezen in de bijeenkomsten van de kerk van Korinte.

Op grond van andere brieven van Dionysius vermoeden moderne historici dat Soter zijn ongenoegen kenbaar heeft gemaakt aangaande een zekere morele laksheid in de Korintische gemeente. Dat betrof met name het seksueel gedrag en een te milde houding in de hernieuwde toelating van boetelingen in de kerk ongeacht hun zonden. Het wat overbeleefde antwoord van Dionysius zou bedoeld kunnen zijn om de zee tussen Rome en Corinthe te kalmeren.

Het Liber Pontificalis vermeldt dat Soter aan niet-gewijde monniken verbood om altaarkleden aan te raken of wierook te offeren in de kerk; een aanwijzing dat kerkelijk bestuur tot in de kleinste details geen exclusief modern verschijnsel is. Hoewel Soter later als martelaar werd vereerd, is er geen aanwijzing dat hij de marteldood stierf. Feestdag: 22 april.


Pausen Afkortingen Lijst van van Namen