Zosimus

Zosimus, bisschop van Rome van maart 417 tot december 418, nam tijdens zijn kortstondig ponfificaat verschillende minder gelukkige beslissingen, o.a. de eigenmachtige benoeming van de bisschop van Arles tot metropoliet over de provincies Vienne en Narbonne en de erkenning - tegen de praktijk van de noordafrikaanse Kerk in - van het beroepsrecht van een presbyter. Weinig consequent was Z. in de controverse met Pelagius. Wilde hij aanvankelijk diens veroordeling door de noordafrikaanse gemeenten niet steunen, naderhand zag hij zich gedwongen een ander standpunt in te nemen.


Lit. Uitgave: Brieven in MPL 20, 639-704. - K. Wegenast (PRE 10A, 841-844). E. Amann (DTC 15, 3708-3716). - Bardenhewer 4, 614-616. - E. Caspar, Geschichte des Papsttums 1 (Tübingen 1930) 344-360. G. de Plinval, Pélage (Lausanne 1943). J. Ferguson, Pelagius (Cambridge 1957). O. Wermelinger, Das Pelagiusdossier in der Tractoria des Z. (Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 26, 1979, 336-368). [Bartelink]


Pausen Afkortingen Lijst van Namen