Marcion

Marcion, afkomstig uit Sinope (eerste helft 2e eeuw), werd door de plaatselijke bisschop, zijn vader, uit de gemeente gestoten, vervolgens door Polycarpus afgewezen, maar ca. 140 in Rome opgenomen, echter ook hier geëxcommuniceerd. Hij stichtte vele gemeenten, die na zijn dood nog lang bleven voortbestaan.

Zijn aanhangers heetten marcionieten. In zijn werk Antithesen (slechts ten dele uit geschriften van zijn bestrijders bekend) heeft M. zijn leer neergelegd. Hij verwierp het OT en stelde tegenover de demiurg, de toornende en rechtvaardige schepperGod, de God van de liefde, die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard. Door Christus' leven en lijden, in een schijnlichaam, werden de gelovigen uit de macht van de demiurg bevrijd. M. aanvaardde slechts een gedeelte van het NT, nl. datgene wat volgens hem vrij was van joodse vervalsingen: het evangelie van Lc, zonder de geschiedenis van de kindsheid, en 10 brieven van Paulus, zonder Hb of pastorale brieven. De marcionieten beoefenden een strenge ascese, verwierpen het huwelijk en toonden grote bereidheid tot het martelaarschap. Tertullianus' geschrift Adversus Marcionem is onze belangrijkste bron.


Lit. A. von Harnack, M., das Evangelium vom fremden Gott² (TU 45, Leipzig 1924). J. Knox, M. and the NT (Chicago 1942). E. C. Blackman, M. and his Influence (London 1949). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen