Purim

Purim, naam van het joodse feest dat gevierd wordt op de 14e of 15e Adar ter herinnering aan de redding der joden onder Ahasverus (= Xerxes I, 486-465 vC), welke verhaald wordt in het boek Esther. 2M 15,36 kent het feest als 'Mordechaisdag' (vgl. .los. Ant. 11, 6, 13).

In Est 3,7 en 9,24vv wordt de naam P. (afgeleid van het assyrische pûru?) voor de lezer verklaard: pûr (meervoud pûrîm) is gelijk aan het hebreeuwse gòral (lot). Haman had het lot geworpen om de joden uit te roeien. Deze naamsverklaring en de secundaire plaats van het loten werpen in het verhaal maken het waarschijnlijk dat P. een overgenomen feest is dat met een eigen inhoud is gevuld. Karakteristieke trekken van de feestviering worden genoemd in Est9: een feestmaal, waarbij gedronken wordt, vreugde en het elkaar zenden van geschenken. In de traditie behoort ook de travestie tot de kenmerken van de P.viering.

Godsdiensthistorisch is het opvallend dat het feest gevierd wordt in de 12e maand van de babylonische kalender. Daar de genoemde trekken van het feest gezien kunnen worden als rites de passage, zoekt men zijn oorsprong in een babylonisch of perzisch nieuwjaarsfeest.


Lit. P. Goodman, The Purim Anthology (Philadelphia 1949, 51973). G. Gerleman, Esther (Biblischer Kommentar. Altes Testament 21, Neukirchen 1970) 23-28, 44. J. C. H. Lebram, Purimiest und Estherbuch (VT 22, 1972, 208-222). M. A. Beek, Het boek Ester en het Poerimfeest (Boxtel 1974). [Hoogewond]


Afkortingen Lijst van Namen