Bes

beeldBes, egyptische demon, die, hoe gevarieerd de afbeeldingen ervan ook zijn, steeds voorkomt als een grijnzende, baardige, oude dwerg (ANEP 663-664). Hij stamde misschien uit Nubië. Zijn rol is magischapotropeïsch; daarom wordt hij met het sa-amulet, met messen, musicerend en dansend, of als slangendoder voorgesteld. Dit verklaart tevens het gebruik van zijn beeld als amulet en als versiering van bedden, hoofdstutten, spiegels en ander toiletgerief. Ook boven de ziekten- en slangenafwerende horusstèles prijkt zijn kop. B. gold bijzonder als beschermer van het kraambed en een complex van B.kamers in het Serapeum van Memphis wijst op zijn rol in het geslachtsleven. In een kamer van de dodentempel van Seti I te Abydos had hij een orakel, dat tot in het begin van de christelijke tijdrekening druk geraadpleegd werd. Hij werd met verschillende goden verbonden en was ook buiten Egypte zeer bekend.


Lit. RÄR 101-109. [Vergote]


Lijst van Goden