Suchos

tekeningSuchos (Σοῦχος), griekse vorm van het egyptisch Sbk (Sobek), de naam van de krokodilgod die op talrijk plaatsen plaatsen van het Nijlland vereerd werd, maar voornamelijk in het Fajum. De hoofdstad van deze gouw, egyptisch Sjedet, heette Crocodilopolis voordat zij door Ptolemaeus II, zijn zuster en echtgenote ter ere, Arsinoë werd genoemd.

Een stad met dezelfde naam lag in Opper-Egypte en was administratief nauw verbonden met Pathyris (huidig Gebelein). Verder is de dubbele tempel van S. en Haroêris te Ombos te vermelden.

Zoals Herodotus 2,69 verhaalt, werd op de plaatsen waar S. vereerd werd, een krokodil met spijzen die waren onttrokken aan offers, gevoed, met sieraden getooid en na zijn dood, gemummificeerd, in een graf bijgezet. Het grote aantal steden en dorpen waar zulke mummies gevonden zijn, getuigt van de ruime verspreiding van zijn cultus. S. gold voor een zoon van Neith en een god van de vruchtbaarheid van het land en, behoudens in het Faijum, werd hij met de meest verschillende goden verbonden of geidentificeerd, bv. met Atum, Re, Horus, Osiris, Amon, Chnum, Chonsu. Zodoende kon hij, naar een opvatting uit de late tijd, tot een universele god of pantheos worden. Elders, bv. te Edfu en Dendera, werd de krokodil integendeel voor een typhonisch dier, d.i. een dier van de boze god Seth gehouden; daar werd hij gemarteld en ter dood gebracht.


Lit. RÄR 392-394, 755-759. H. Kees (PRE 4A, 540-560). I. M. Volkov, De oudegyptische god Sebek (russisch) (Zapiski istoriko-filologiëeskago fakulteta petrogradskago universiteta 140, Petrograd 1917). Cl. Dolzani, II dio Sobek (Rome 1961). [Vergote]


Lijst van Goden
.