Aduatuci

wegwijzerAduatuci (ook Atuatuci), germaanse volksstam, volgens Caesar (De bello Gallico 2,29) afstammend van de Cimbren en Teutonen. Ten tijde van Caesar's verovering van Gallië woonden de Aduatuci in Gallia Belgica aan weerszijden van de Maas tussen Namen en Limburg. In 57 vC moesten ze zich aan Caesar onderwerpen, maar drie jaar later kwamen ze weer in opstand en werden samen met de Eburonen definitief onderworpen. De restanten werden later bij de Germaanse Tungri gevoegd, die ook de vesting Aduatuca overnamen, sindsdien Aduatuca Tungrorum (thans Tongeren) geheten.

Deze stad vormde een knooppunt in het romeinse wegenstelsel, was na Colonia Agrippinensium (Keulen) de belangrijkste romeinse nederzetting van de provincie Germania inferior en behield haar betekenis tot in de 4e eeuw nC. Tongeren bezit een interessant oudheidkundig museum.


Lit. K. Scherling (PRE 2. Reihe 7, 1305-1359). - J. Paquay, Tongeren voorheen (Tongeren 1934). J. Breuer, La Belgique romaine (Brussel 1946) 67-72. [Nuchelmans]


Kaart