Aequi

kaartAequi, krijgshaftige bergstam, die in midden-Italië enkele rivierdalen bewoonde tussen lacus Fucinus en de albaanse heuvels ten oosten van Rome. Vanaf ca. 500 vC vormden ze samen met hun bondgenoten de Volsci een voortdurende ernstige bedreiging van de vrede in Rome en omgeving. De Aequi bezetten een groot deel van de albaanse heuvels en ook de pas waarvan later de via Latina gebruik maakte; pas in 431 konden ze na bittere strijd uit hun gunstige posities verdreven worden. De definitieve onderwerping aan Rome, die vrijwel op volledige uitroeiing neerkwam, vond plaats in 304; de overwinning werd bezegeld door de stichting van de romeinse kolonies Alba Fucens (303) en Carsioli (298). Het restant van de A. werd een civitas sine suffragio. Later wordt nog melding gemaakt van een municipium Aequiculorum sive Aequiculanorum, waarvan de naam voortleeft in het district Cicolano ten noorden van lacus Fucinus.


Lit. Livius, boeken 2-4 en 9-10, passim. [Nuchelmans]


Kaart