Aksum

kaartAksum, heilige stad van de Ethiopiërs, in het noorden van de Tigre-provincie gelegen. A. wordt voor het eerst vermeld in de Periplus Maris Erythraei (1e eeuw nC) en was de hoofdstad van een aksumitisch rijk, dat in de 6e eeuw zijn grootste bloei schijnt gekend te hebben, maar nog vóór de 12e eeuw verviel.

Uit die tijd stammen vele monumenten, inzonderheid obelisken. Gedeeltelijke opgravingen werden ondernomen door een duitse expeditie onder leiding van E. Littmann, door U. Monneret de Villard en door een andere italiaanse zending. A. dankt zijn heilig karakter aan de kerk van de H. Maria van Sion, waar volgens de overlevering de joodse ark des verbonds berust, door Menelik, de legendarische zoon van Salomo en van de koningin van Saba, hierheen gebracht. Hier werden vroeger de ethiopische koningen gezalfd. Het stadshoofd, de nebran ed (moderne uitspraak nevraïd), d.i. 'wien de handen werden opgelegd', speelt een belangrijke politieke en militaire rol.


Lit. Deutsche Aksum-Expedition (Berlin 1913). U. Monneret de Villard, Aksum (Rome 1936). [Vergote]


Kaart