Amphissa

kaartAmphissa (Ἄμφισσα), belangrijke stad van het griekse landschap Locris Ozolis, 20 km ten noordwesten van Delphi, in de middeleeuwen Salona, thans wederom A. geheten. De politieke sympathieën van A. gingen meestal uit naar de Thebanen. De stad speelde een belangrijke rol in de derde Heilige Oorlog (356-346) en was toen een tijd lang door de Phocensers bezet. In 340 overwoog A., waarschijnlijk op instigatie van de Thebanen, de Atheners in de raad der Amphictyonen van heiligschennis in Delphi te betichten; de atheense afgevaardigde Aeschines was echter voor en beschuldigde A. dat het de heilige vlakte van Crisa bebouwde. De raad besloot tot de heilige oorlog tegen A., het commando werd opgedragen aan Philippus II van Macedonië. Deze verwoestte in het voorjaar van 338 de stad en verwierf door dit ingrijpen tevens vaste voet in Midden-Griekenland (Chaeronea, 2 augustus 338!).


Lit. G. Hirschfeld (PRE 1, 1955v.). C. Oldfather (PRE, Sup plement 3, Stuttgart 1918, 92-94).


Kaart