Arausio

boogArausio, oorspronkelijk nederzetting van de gallische stam der Cavares op de oostelijke oever van de Rhône, ca. 200 km ten zuiden van Lyon; thans Orange. Bij A. leden in 105 vC de Romeinen een verpletterende nederlaag tegen de Cimbren en Teutonen. Ten tijde van Julius Caesar vestigde zich in A. een kolonie van veteranen van het 2e legioen, die de naam Colonia Firma Iulia Secundanorum A. aannam.

Ter herinnering aan de stichting werd tussen 10 en 20 nC bij de noordelijke poort van de omwalling een triomfboog opgericht (foto rechtsboven). Deze, een van de oudste en best bewaarde van de romeinse wereld (breedte 19,50 m, hoogte 18,80 m), is versierd met reliëfwerk, dat o.a. een veldslag tussen Romeinen en barbaren en trofeeën uit Caesars zeeslag bij Massilia weergeeft; de boog werd oorspronkelijk bekroond door een met paarden bespannen wagen en andere beelden.

theaterHet theater van A., het mooiste en best bewaarde van de hele Oudheid, werd in het zuiden van de stad tegen een heuvel gebouwd kort voor het begin der christelijke jaartelling. De geweldige achtermuur van het toneel (103,15 m breed, 36,80 m hoog) vertoont aan de binnenzijde nog vele resten van de rijke marmeren decoratie. Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat aan dit theater in de Oudheid een indrukwekkend complex van gebouwen grensde, waartoe o.m. een groot stadion en een reeks van tempels behoorden. De meeste aan het licht gekomen kunstvoorwerpen bevinden zich in de musea van Avignon en Saint-Germain-en-Laye.


Lit. P. Wuilleumier (EAA 1, 703v). - Opgravingsverslagen van J. Formigé en van J. Sautel in de verslagen van de Acad. des Inscr. et Belles-Lettres van 1914, 1933, 1949 en 1951. L. Chatelain, Les monuments romains d'Orange (Paris 1908). J. Sautel/A. Piganiol, Les inscriptions cadastrales d'Orange (Gallia 1, 1953, 5-40). R. Amy e.a., L'arc d'Orange 1-2 (ib. Suppl. 15, Paris 1962). [Nuchelmans]Kaart