Aspendus

munttheaterAspendus (Ἄσπενδος), stad in Pamphylië op de rechteroever van de Eurymedon, ca. 20 km van de monding. Waarschijnlijk door kolonisten uit Argos gesticht, schijnt de stad haar griekse karakter spoedig te hebben prijsgegeven, maar ze herkreeg dit nadat ze veroverd was door Alexander de Grote. In de 3e en 2e eeuw vC maakte A. achtereenvolgens deel uit van het rijk der Ptolemeeën en van Pergamum; in 133 vC kwam het onder romeinse heerschappij. Vanaf de 5e eeuw vC was A. een welvarende en drukke handelsstad, in de keizertijd een van de rijkste van Klein-Azië.
aquaductOostenrijkse opgravingen (eind 19e eeuw) hebben indrukwekkende resten van de hellenistische en romeinse stad aan het licht gebracht, o.a. van een grote markthal (70 m lang), een enorme drieschepige basilica (105 x 26 m), een aquaduct, het vrij goed bewaarde theater uit de 2e eeuw nC (een van de mooiste romeinse theaters die bekend zijn: hemicyclus met diameter van 95 m; 62 m lange en 20 m hoge scaena; 7000 zitplaatsen), een groot stadion en thermen.


Lit. A. di Vita (EAA 1, 727-730). - K. Lanckoronski, Stadte Pamphyliens und Pisidiens 1 (Wien 1890) 85-124. R.Duuuran, Le rovine dell'Anatolia occidentale (Ankara 1952). [Nuchelmans]


Kaart