Atria

kaartAtria, stad in Venetia bij de monding van de Po en Adige in de Adriatische Zee, thans 25 km van de zee verwijderd, in de tijd van de Antonijnen een van de belangrijkste havens aan de Adriatische Zee (vandaar de naam Atria), vooral vor de invoer van griekse en oosterse produkten. Al in de tijd van Strabo was de stad door een kanaal van 12 km met de zee verbonden. In 131 vC werd de stad verbonden met de Via Annia, de weg van Aquileia naar Bononia en met de Via Popilia naar Ariminum. Waarschijnlijk had de stad het ius Latii sinds 89 vC en was A. sinds 49/41 vC municipium van de tribus Camilia (CIL V 2394). Van de stad zijn uit inscripties een ordo decurionum, een collegium nautarum, een curator rei publicae en IV-viri iure dicundo quinquennales bekend. Op de Peutinger kaart (foto rechts: midden rechts) wordt A. als Radriani vermeld.


Lit. B.Forlati Tamaro, in: Epigraphica 18, 1956, 50. E. Buchi, I quattuorviri iure dicundo di Adria e il culto del dio Nettuno, in: Epigraphica 46, 1984,65-89.


Kaart