Colchis

kaartColchis (Κολχίς), landstreek gelegen langs de oostkust van de Zwarte Zee tussen de Caucasus en Armenië, doorsneden door de Phasis, aan welks monding de stad Phasis, een kolonie van Milete, lag. Het land exporteerde hout, vlas en pek. In het begin van de 1e eeuw vC werd C. door Mithridates VI van Pontus veroverd; na hevige gevechten werd hij in 64 vC door Pompeius verdreven. Deze erkende de inheemse vorst Aristarchus als heerser over het gebied. Marcus Antonius voegde C. in 36 vC bij het pontische rijk van Polemon, een vazalstaat van Rome. [Nuchelmans]


Kaart