Gerrha

Gerrha (Γέρρα), belangrijkste handelsstad in noordoost-Arabië in de tijd van de Seleuciden (304-64 vC), een knooppunt tussen India in het oosten, Mesopotamië in het noorden, Arabië in het zuidwesten en de Levant in het noordwesten. Hier werden groenten en wierook verhandeld. De ligging van het antieke Gerrha is niet geheel duidelijk: twee plaatsen aan de oostelijke kust van Saudi-Arabië zouden de door Plinius (nat. 6,32,147) genoemde haven kunnen zijn. De handel met Gerrha wordt door talrijke Griekse bronnen genoemd. In de 4e eeuw vC stond Gerrha in nauw contact met Babylon. In de 3e eeuw bereikte wierook uit Gerrha over land het ptolemaeïsche Egypte en Palestina. Door de overwinning van Antiochus III (222-187 vC) op de Ptolemaeën leed de stad in economisch opzicht. Maar in het midden van de 2e eeuw vC bereikten handelaren uit Gerrha weer Palestina en Syria en ook het gebied van de Nabateeën (Petra). Toen de macht van de Parthen (247-227 nC) toenam, werd de handel meer op het noorden gericht.


Lit. D. Potts, The Arabian Gulf in Antiquity 2, 1990. [M. Heinz]


Kaart