Gozan

kaartGozan (hebr. gōzān), landstreek in Mesopotamië, waarin de rivier de Chabor stroomt en waar de Assyriërs een deel van de uit Samaria gedeporteerde Israelieten vestigden (2Kg 17,6; 18,11; 19,12; Js 37, 12). In 1Kr 5,26 is G. door misverstand een rivier. Assyrische teksten noemen een stad guzana, die geidentificeerd moet worden met de tell halāf in het brongebied van de Chabor. Opgravingen van 1911 tot 1929 (met onderbrekingen) onder leiding van M. Oppenheim. De resultaten zijn gepubliceerd in: Der Tell Halaf und die verschleierte Göttin (AO 10,1; Leipzig 1910); Der Tell-Halaf, eine neue Kultur im ältesten Mesopotamien (Leipzig 1931). Naar het onderste niveau, dat waarschijnlijk tot het vijfde millennium teruggaat, spreekt men van een Tell-Halaf-cultuur; ze wordt gekenmerkt door bontgeschilderd aardewerk. [v. d. Born]


Kaart